PL EN


2012 | 56 | 3 | 113-130
Article title

Codzienność Jako Atrakcja Turystyczna W Doświadczeniu Turystów Niszowych Do Byłego Zsrr

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Niche tourists to the countries of the former Soviet Union treat the daily life of the local inhabitants as a tourist attraction. The article attempts to interpret this interest through the lens of sociological and anthropological theories of alternative tourism. Perceiving daily life as a tourist attraction is, on the one hand, an outcome of the formation process of Poland’s new middle class. This group adheres to post-material values, but also desires to be different from the masses. In this sense Polish niche tourists to the countries of the former Soviet Union are similar to other western alternative tourists. However, their interest in the daily life of the local inhabitants of these countries contains the experience of ‘hot’ authenticity produced by, among other things, the mode of travel and also by historical memory, which the tourists and the locals partially share.
Publisher
Year
Volume
56
Issue
3
Pages
113-130
Physical description
Dates
published
2012-09-01
online
2013-01-11
Contributors
author
References
 • Bachórz Agata, 2009a, Niecodzienność, egzotyczna codzienność, inna codzienność? Podróż jako obszar gry między „tu i teraz" a „tam i wtedy", w: Seweryn Rudnicki, Justyna Stypińska, Katarzyna Wojnicka (red.), Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Bachórz Agata, 2009b, Kolej transsyberyjska jako przestrzeń spotkania międzykulturowego, w: Dorota Rancew-Sikora (red.), Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, Wydawnictwo Uniwersy­tetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Banaszkiewicz Magdalena, 2012, Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski,Wy-dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bendix Regina, 1997, In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies, The University of Wisconsin Press, Madison.
 • Betz Hans-Georg, 1992, Postmodernism and the New Middle Class, „Theory, Culture and Society", t. 9, s. 93-114.
 • Bialski Paula, 2012, Becoming Intimately Mobile, Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Boissevain Jeremy (red), 1996, Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism, Berghahn, Oxford-New York.
 • Boorstin Daniel J., 1973, From Traveler to Tourist: The Lost Art of Travel, w: Daniel J. Boorstin (red), The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, Atheneum, New York.
 • Bourdieu Pierre, 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. Piotr Biłos, Scholar, Warszawa.
 • Burkot Stanisław, 1988, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Carnegie Elizabeth, McCabe Scott, 2008, Re-enactment Events and Tourism: Meaning, Authenticity and Identity, „Current Issues in Tourism", t. 11, s. 349-368.
 • Clifford James, 1997, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Harvard UniversityPress, Cambridge, Mass.-London.
 • Cohen Erik, 1979, Rethinking the Sociology of Tourism, „Annals of Tourism Research", t. 6, s. 18-35.
 • Davidson Kelly, 2005, Alternative India: Transgressive Spaces, w: Adam Jaworski, Annette Pritchard(red.), Discourse, Communication and Tourism. Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto.
 • Desforges Luke, 1998, Checking Out the Planet: Global Representations/Local Identities and Youth Travel, w: Tracey Skelton, Gill Valentine (red.), Cool Places: Geographies of Youth Cultures, Routledge, London.
 • Domański Henryk, 2000, Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Featherstone Mike, 1991, Consumer Culture and Postmodernism, Sage, London.
 • Featherstone Mike, 1996, Postmodernism and the Aestheticization of Everyday Life, w: Scott Lash, Jonathan Friedman (red.), Modernityand Identity, Blackwell, Oxford.
 • Foucault Michel, 1986, Of Other Spaces, „Diacritics", t. 16, s. 22-27.
 • Gdula Maciej, Sadura Przemysław (red.), 2012, Style życia i porządek klasowy w Polsce, Scholar, Warszawa.
 • Giddens Anthony, 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gouldner Alvin W., 1973, Romanticism and Classicism: Deep Structures in Social Science, w: Alvin W. Gouldner, For Sociology: Renewal and Critique in Sociology Today, Basic Books, New York.
 • Greenwood Davyd J., 1989, Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commodification,w:V. Smith (red.), Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 • Hansen Thomas Blom, 1997, Inside the Romanticist Episteme, „Thesis Eleven", t. 48, s. 21-41.
 • Harrison Julia, 2003, Being a Tourist: Finding Meaning in Pleasure Travel, UBC Press, Vancouver­-Toronto.
 • Hobsbawm Eric, Ranger Terence (red.), 2008, Tradycja wynaleziona, tłum. Mieczysław i Filip Godyń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Jacyno Małgorzata, 2007, Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Janion Maria, Żmigrodzka Maria, 2001, Romantyzm i historia, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Jarecka Urszula, 2010, Groza wojny jako atrakcja turystyczna, „Kultura Współczesna", nr 3.
 • Król Marcin, 1998, Romantyzm. Piekło i niebo Polaków, Res Publica, Warszawa.
 • Kurczewska Joanna, 1998, Inteligencja,w: Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Lofgren Orvar, 1999, On Holiday: A History of Vacationing, University of California Press, Berkeley.
 • MacCannell Dean, 2002 [1976], Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. Ewa Klekot, Anna Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa.
 • Macleod Donald V. L., 1998, Alternative Tourism: A Comparative Analysis of Meaning and Impact,w: William F. Theobald (red), Global Tourism, Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Mowforth Martin, Munt Ian, 2003, Tourism and Sustainability: Development and New Tourism in the Third World, Routledge, London-New York.
 • Munt Ian, 1994, The 'Other Postmodern' Tourism: Culture, Travel and the New Middle Classes, „Theory,Culture and Society", t. 11, s. 101-123.
 • Nacher Anna, 2010, Sto tysięcy miliardów dźwięków. Podróż poza wzrokocentryzm (pejzaż dźwiękowy, saund walk, aural safari), „Kultura Współczesna", nr 3.
 • Nouzeilles Gabriela, 2008, Touching the Real: Alternative Travel and Landscapes of Fear, w: John Zilcosky(red), Writing Travel: The Poetics and Politics of Modern Journey, University of Toronto Press,Toronto-Buffalo-London.
 • Novelli Marina (red.), 2005, Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends and Cases, Elsevier Butter­worth-Heinemann, Burlington, MA.
 • O'Reilly Camille, 2005, Tourist or Traveller? Narrating Backpacker Identity, w: Adam Jaworski, AnnettePritchard (red.), Discourse, Communication and Tourism, Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto.
 • Pearce Philip L., Moscardo Gianna M., 1986, The Concept of Authenticity inTourist Experiences, „Journalof Sociology", t. 22, s. 121-132.
 • Podemski Krzysztof, 2005, Socjologia podróży, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Reisinger Yvette, Steiner Carol, 2006, Reconceptualising Interpretation: The Role of Tour Guides in Authentic Tourism, „Current Issues in Tourism" , t. 9, s. 481-498.
 • Saryusz-Wolska Magdalena, 2010, Turystyka uwikłana w pamięć zbiorową, „Kultura Współczesna",nr 3.
 • Selwyn Tom (red.), 1996, The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism, John Wiley, Chiche-ster-New York.
 • Taylor Charles, 2002, Etyka autentyczności, tłum. Andrzej Pawelec, Znak, Kraków.
 • Trilling, Lionel, 1972, Sincerity and Authenticity, Harvard University Press.
 • Urry John, 1995, Consuming Places, Routledge, London-New York.
 • Urry John, 2007, Spojrzenie turysty, tłum. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, War­szawa.
 • Urry John, 2009, Socjologia mobilności, tłum. Janusz Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Walicki Andrzej, 2007, O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, Universitas, Kraków.
 • Walicki Andrzej, 2009, Filozofia polskiego romantyzmu. Kultura i myśl polska. Prace wybrane,t.2, Universitas, Kraków.
 • Warchala Michał, 2006, Autentyczność i nowoczesność: idea autentyczności i nowoczesności od Rousseau do Freuda, Universitas, Kraków.
 • Wasilewski Jacek, 2006, Formowanie się nowej struktury społecznej, w: Jacek Wasilewski (red.), Współ­czesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Scholar, Warszawa.
 • Wieczorkiewicz Anna, 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.
 • Zarycki Tomasz, 2004, Uses of Russia. The Role of Russia in the Modern Polish National Identity, „East European Politics and Societies", t. 18, s. 595-627.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10276-012-0026-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.