PL EN


Journal
2012 | 16 | 2 | 7-15
Article title

Management by Values – a strategic dimension

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Management by Values - a strategic dimension This article presents the strategic aspects of the Management by Values concept. The author tries to prove that implementation of this concept in an organization helps to form a stable and competitive organizational culture, which is accepted by the organization’s members. MBV can be defined as a philosophy and practice of management, linking the basic values of the organization with its strategic objectives. It has been assumed that leadership has always been connected with human values. The role of the leader is to manage the organization consistently with its strategic objectives and basic values. This requires that a system of values be created, which members of the organization will adhere to in their work. By making the strategic vision “more human”, the organization can not only survive but also ensure growth with the optimal financial result, using the personal involvement of its internal and external stakeholders.
PL
Management by Values - wymiar strategiczny Celem artykułu jest przedstawienie strategicznych aspektów koncepcji Management by Values. Autor stara się wykazać, iż wykorzystanie w przedsiębiorstwie tej koncepcji umożliwia kształtowanie stabilnej, konkurencyjnej i akceptowanej przez członków organizacji kultury organizacyjnej. MBV można określić jako filozofię i praktykę zarządzania, łączące podstawowe wartości organizacji z jej strategicznymi celami. Przyjmuje się tutaj, że przywództwo w swej istocie, zawsze było związane z wartościami człowieka. Zadaniem przywódcy jest w tym ujęciu kierowanie organizacją zgodnie z jej strategicznym celem i podstawowymi wartościami. Wymaga to stworzenia systemu wartości, którymi kierują się w swoich działaniach członkowie organizacji. ,,Humanizując” wizję strategiczną organizacja może nie tylko przetrwać, lecz także zapewnić sobie wzrost przy optymalnym wyniku finansowym, wykorzystując osobiste zaangażowanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.
Publisher
Journal
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
7-15
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2012-12-28
Contributors
  • University of Economics in Poznań Faculty of Management
References
  • 1. Amstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków.
  • 2. Dolan S. L., Garcia S. (2009) Managing by Values, Macmillan, New York.
  • 3. Harpeslagh P., Noda T., Boulos F. (2001), Managing for Value, Harvard Business Review, No 79. p. 65-73.
  • 4. Kaplan R., Norton D. (2001), Zrównoważona karta wyników, Warszawa.
  • 5. Rokeach M. (1983), The nature of human values, The Free Press, New York.
  • 6. Van Assen M., Van Der Berg G., Pietersma P. (2009), Key management models, Prentice - Hall, Englewood Cliffs.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10286-012-0051-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.