PL EN


Journal
2012 | 16 | 2 | 54-62
Article title

The application of organizational restructuring in enterprise strategic management process

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The application of organizational restructuring in enterprise strategic management process The aim of the paper was to present the concept of enterprise organizational restructuring process, its application in strategic management process. There was presented enterprise restructuring, its typology, areas of application in organizations with concentration on organizational restructuring process. The concept of enterprise organizational restructuring process consists of 6 main steps. Those are: identification of need of organizational restructuring, enterprise strategic diagnosis, analysis of external and internal determinants, preparation of organizational restructuring programme, implementation of organizational restructuring programme and control of organizational restructuring programme. The assessment model of organizational restructuring efficiency focuses on three main measurements, that is quality of services or products (qualitative factor), level of costs (quantitative factor) and level of intellectual capital, that is human capital, organisational capital and client capital (qualitative and qualitative factor). Changing environment, its instability, the need of continuous companies’ internal development is a reason for further, more detailed study and research of organizational restructuring, which may be always used as a appropriate response to external or internal crisis situation.
PL
Zastosowanie restrukturyzacji organizacyjnej w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa Celem artykułu było przedstawienie koncepcji restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa, jej zastosowania w procesie zarządzania strategicznego. Przedstawiona została restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jej typologia, obszary zastosowań w organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji organizacyjnej. Koncepcja restrukturyzacji organizacyjnej składa się z sześciu głównych etapów. Jest to identyfikacja potrzeby wprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej, diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa, analiza zewnętrznych i wewnętrznych determinant, przygotowanie programu restrukturyzacji organizacyjnej, wdrożenie programu restrukturyzacji organizacyjnej i kontrola programu restrukturyzacji organizacyjnej. Model oceny sprawności restrukturyzacji organizacyjnej koncentruje się na trzech głównych miarach, które dotyczą jakości usług lub produktów (miernik jakościowy), poziomu kosztów (miernik ilościowy) i poziomu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, rozumianego jako kapitału ludzkiego, kapitału organizacyjnego i kapitału klienta (miernik jakościowo-ilościowy). Zmiany otoczenia, jego niestabilność, potrzeba ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa jest powodem konieczności przeprowadzenia dalszych, bardziej szczegółowych badań w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej, ponieważ może być ona zawsze używana jako skuteczna odpowiedź na zewnętrzną lub wewnętrzną sytuację kryzysową.
Publisher
Journal
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
54-62
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2012-12-28
Contributors
 • University of Zielona Góra
References
 • 1. Balogun J., Johnson G. (2004), Organizational Restructuring and Middle Managers Sensemaking, Academy of Management Journal, volume 47, no 4.
 • 2. Barkema H. G., Schijven M. (2008), Toward unlocking the full potential of Acquisitions: the role of Organizational restructuring, Academy of Management Journal, , volume 51, no. 4.
 • 3. Bowman E.H., Singh H. (1993), Corporate restructuring: reconfi guring the fi rm, Strategic Management Journal, volume 14.
 • 4. Farjoun M. (2001), Organizational restructuring: Perpetuating and Constraining Effects, Academy of Management Review, volume26, no 3.
 • 5. Gibbs P.A. (1993), Determinants of corporate restructuring: the relative importance of corporate governance, takeover threat and free cash fl ow, Strategic Management Journal, Vol. 14, Special Issue.
 • 6. Heugens P.P.M.A.R., Schenk H. (2004), Rethinking corporate restructuring, Journal of Public Affairs, volume 4, no 1.
 • 7. Hoskisson R.E., Turk T.A. (1990), Corporate restructuring: Governance and control limit of the internal capital market, Academy of Management Review, volume 15, no 3.
 • 8. Hurry D. (1993), Restructuring in the global economy: the consequences of strategic linkages between Japanese and U.S. firms, Strategic Management Journal, volume 14.
 • 9. Jones M.T. (2002) Globalization and Organizational Restructuring: A Strategic Perspective, Thunderbird International Business Review, volume 44, nr 3.
 • 10. Lee G., Teo A. (2005), Organizational Restructuring: Impact on Trust and Work Satisfaction, Asia Pacifi c Journal of Management, nr 22.
 • 11. Liao J. (2005), Corporate restructuring, performance and competitiveness: an empirical examination, Competitiveness Review, volume 15, no 1.
 • 12. McKinley W., Scherer A.G. (2000), Some unanticipated consequences of organizational restructuring, Academy of Management Review, volume 25, no 4.
 • 13. Myers S. C., Determinants of corporate borrowing, Journal of Financial Economics, zeszyt 5, nr 2, 1977.
 • 14. Pugh D.S, Hickson D.J., Hinings C.R., Tuner C. (1968), Dimensions of Organization Structure, Administrative Science Quarterly, volume 13, no 1.
 • 15. Rondeau K.V., Wagar T.H., Downsizing and Organizational Restructuring: What is the Impact on Hospital Performance?, International Journal of Public Administration, zeszyt 26, nr 14, 2003.
 • 16. Singh H. (1993), Challenges in researching corporate restructuring, Journal of Management Studies, volume 30, January.
 • 17. Schüsselbauer, G. (1999), Privatisation and Restructuring in Economies in Transition: Theory and Evidence Revisited, Europe-Asia Studies, volume 51 no. 1.
 • 18. Weston J.F., Jawien P.S., Levitas E.J. (1998), Restructuring and its implications for business economies, Business Economies, volume 33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10286-012-0055-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.