PL EN


Journal
2012 | 16 | 2 | 187-198
Article title

The supply risk analysis process in small and medium-sized enterprises

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The supply risk analysis process in small and medium enterprises The identification and evaluation of risk, especially in small and medium enterprises - has been a topic of examination by scientists from the very beginning. Expenditure connected with the implementation and proper execution of risk measurement methods is also of prominent importance. Every organization must face risk during its operation. Quick identification and effective evaluation of its level makes it possible to maintain fluidity of activities on the market at a constant level. In the majority of cases, such processes are not formalized and they take place intuitively. Implementation of a formalized process of risk analysis is beneficial for companies, especially in the field of business decision making. The aim of this paper is to present the process of risk analysis in an exemple company and to present possibilities for its implementation in small and medium enterprises.
PL
Proces analizy ryzyka zaopatrzenia w małych i średnich przedsiębiorstwach Identyfikacja i ocena ryzyka - zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach - należały od początku do tematów badawczych naukowców. Znaczące są również nakłady związane z wdrożeniem i poprawnym zastosowaniem ilościowych miar oceny ryzyka. Każda organizacja musi stawić czoła ryzyku w swojej działalności. Szybka identyfikacja i sprawne oszacowanie jego wielkości pozwala na utrzymanie wysokiej aktywności na rynku. W większości przypadków procesy te nie są sformalizowane i zachodzą intuicyjnie. Wdrożenie sformalizowanego procesu analizy ryzyka przynosi organizacjom korzyści związane przede wszystkim w zakresie podejmowania decyzji biznesowych. Celem tego artykułu jest przedstawienie procesu analizy ryzyka na przykładowym przedsiębiorstwie oraz zaprezentowanie możliwości jego zastosowania w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Publisher
Journal
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
187-198
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2012-12-28
Contributors
 • University of Zielona Góra Faculty of Mathematics, Computer Sciences and Econometry
 • University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
References
 • 1. Chong, Y./ Brown, E. (2001), Zarządzanie ryzykiem projektu, OE: Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • 2. Kaczmarek T.T. (2008), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Difi n, Warszawa.
 • 3. Monkiewicz J. (2002), Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa.
 • 4. Pritchard, C.L. (2002), Zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG-press, Warszawa.
 • 5. Sitek E., red. (2006), Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej, Częstochowa.
 • 6. Slovic P. (2001), Perception of Risk, Londyn.
 • 7. Tempelmeier H. (2000), Produktion und Logistik, Springer-Verlag, Berlin.
 • 8. Zaleśkiewicz T. (2004), Percepcja działań ekonomicznych , w: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 9. Zellmer, G. Wasilewski, W. (2010), Ocena ryzyka przedsiębiorstwa - podstawy teoretyczne i praktyczne metody, [w:] Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • 10. Zellmer G. (1990), Risikomanagement, Die Wirtschaft, Berlin.
 • 11. Zellmer G. (2010), Skrypt do przedmiotu ‚Planowanie bezpieczeństwa, Uniwersytet Zielonogórski
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10286-012-0065-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.