PL EN


2011 | 15 | 123-129
Article title

Functions of Urban Greenspace and Ecosystem Services

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The concept of ecosystems services has become an important model for linking the functions of ecosystems to human welfare. The aim of this paper is to identify ecosystem services generated by green areas within the urban area, classify and value them. "Ecosystem services" refers to components of nature, directly enjoyed, consumed, or used to yield human well-being (Boyd, Banzhaf 2007). This definition advances the ability to use ecosystem services as a practical measurement tool.
Publisher
Year
Volume
15
Pages
123-129
Physical description
Dates
published
2011-01-01
online
2012-08-13
Contributors
 • Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoecology, University of Warsaw, 00-927 Warsaw, Krakowskie Przedmieście 30
References
 • Bolund P., Hunhammar S., 1999, Ecosystem services in urban areas. Ecological Economics, 29: 293-301.[Crossref]
 • Boyd, J., Banzhaf, S., 2007, What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units. Ecological Economics 63 (2-3): 616-626.[WoS]
 • Chmielewski W., 1996, Zieleń Warszawy - funkcje, problemy i nadzieje w obliczu realizacji programu ekorozwoju [Warsaw Greenery - features, problems and hopes in the face of eco-development program], [in:] Zieleń Warszawy - Problemy i Nadzieje, Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa-Powsin, 6 września 1996, Ogród Botaniczny PAN.
 • Costanza R., 2008, Ecosystem services: Multiple classification systems are needed. Biological Conservation 141: 350-351.[WoS]
 • Czerwieniec M., Lewińska J., 1996, Zieleń w mieście [Greens in Town], IGPiK, Warszawa.
 • de Groot R. S., Wilson M. A., Boumans R. M. J., 2002, A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics 41: 393-408.[WoS]
 • de Groot R. S., Alkemade R., Braat L., Hein L., Willemen L., 2010, Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape planning, management and decision making. Ecological Complexity 7: 260-272.[WoS][Crossref]
 • Fisher B., Turner R. K., 2008: Ecosystem services: Classification for valuation. Biological Conservation 141: 1167-1169.[WoS]
 • Fisher B., Turner R. K., Morling P., 2009, Defining and classifying ecosystem services for decision making. Ecological Economics 68: 643-653.[WoS]
 • Haas-Nogal M., 2010, Nowa inwestycja Szczecina "Różanka" - współpraca różnych branż. Projektowanie, wykonanie, pielęgnacja ["Różanka" - new investment in Szczecin - cooperation of various branches. The design, construction, cultivation] [in:] Zieleń miejska. Utrzymanie i funkcje zieleni miejskiej. IV ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa, Szczecin.
 • Hejmanowski S., 1989, Zieleń a ochrona środowiska człowieka [Greens and Human Environment Protection], Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Kaliszuk E., 2005, Funkcje systemu przyrodniczego miasta w kształtowaniu warunków środowiska przyrodniczego na przykładzie Warszawy [Functions of the Urban Natura System in Shaping the Natura Environment, Warsaw Case Study]. Prace i Studia Geograficzne 36: 35-47.
 • Matuszkiewicz A. J., 1993, Typy zabudowy jednorodzinnej i ich znaczenie dla tworzenia ekologicznego systemu miasta [Types of one-family housing and their importance to the creation of the ecological system of the town]. Człowiek i Środowisko 17 (4): 325-336
 • Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis, 2005: Island Press, Washington, DC.
 • Richling A., Solon J., 2002, Ekologia krajobrazu [Landscape Ecology]. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Solon J., 2008, Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowanie w badaniach ekologicznokrajobrazowych ["Ecosystem Services" concept and its application in landscape-ecological studies]. Problemy Ekologii Krajobrazu 21: 25-44.
 • Szumacher I., 2005, Funkcje ekologiczne parków miejskich [Ecological Functions of Urban Parks]. Prace i Studia Geograficzne 36: 107-120.
 • Terek K., 2010, Oazy na betonowych pustyniach [Oasis on the concrete desert]. Cz.III. Przegląd Komunalny 8/2010 (227).
 • Wallace K. J., 2007, Classification of ecosystem services: problems and solutions. Biological Conservation 139: 235-246.[WoS]
 • Zimny R., 1988, Czym naprawdę oddychamy [What really we breathe]. KIW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10288-012-0008-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.