PL EN


2013 | 17 | 3 | 19-25
Article title

Geography studies in Poland after 1989 - selected issues

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Changes in the position of geography as a field of education are examined in the context of the socio-political transition in Poland after 1989 and in relation to the changes in higher education. The influences of changes in higher education on the number of geography students in the years 1990–2009, the regional differentiation of interest in geography studies, and developments in staff and the organization of schools with geography programmes are analysed. In the years 1989/90–2008/09 the number of higher education schools offering geography programmes increased by one third. The range of programmes offered was widened with new specialisations
Publisher
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
19-25
Physical description
Dates
online
2013-09-30
Contributors
author
author
References
 • Awramiuk-Godun, A & Mularczyk, M 2012, ’Reasons for choosinggeography studies. Comparative analysis of two academiccentres: Warsaw and Kielce’, Miscellanea Geographica– Regional Studies on Development. vol. 16, 1, pp. 43–48. Available from: http://www.degruyter.com/view/j/mgrsd.2012.16.issue-1/v10288-012-0021-6/v10288-012-0021-6.xml?format=INT [20 January 2013].
 • Czyż, T 2002, ‛Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej geografówi powiązania ośrodków akademickich w procesie jejkształcenia w Polsce w latach 1990-2000’ [The developmentof the research-didactic staff of geographers and linksamong academic centres in the process of education inPoland in the years 1990-2000], Przegląd Geograficzny, vol.74, no. 1, pp. 3-27.
 • Groenwald, M, Plit, F, Rodzoś, J, Szkurłat, E & Tracz, M 2008,‛Raport o stanie geografii szkolnej w nowym systemieoświaty w Polsce’, Dokumentacja Geograficzna, vol. 38, pp.5-17. (in Polish).
 • Hibszer, A & Tracz, M 2009, ‛Training and additional schooling ofthe science teachers in Poland after changes in educationsystem’ in Development of science and technology educationin Central and Eastern Europe, ed V Lamanauskas,International Organization for Science and TechnologyEducation (IOSTE), Siauliai, pp. 61-66.
 • Jackowski, A, Liszewski, S & Richling, A (eds) 2008, Historiageografii polskiej, PWN, Warszawa (in Polish)
 • Informator Geografii Polskiej [Directory of Polish Geography],2006, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Komitet NaukGeograficznych Polskiej Akademii Nauk (in Polish).
 • Informator Nauki Polskiej, [Polish Science Directory] 2009,Warszawa: Centrum Informacji Naukowej, Technicznej iEkonomicznej (in Polish).
 • Informator Nauki Polskiej 1989/1990 [Polish Science Directory]1990, Warszawa: Centrum Informacji Naukowej, Techniczneji Ekonomicznej (in Polish).
 • Kamiński, Z 1996, ‛Organization of geographical sciences inPoland’ in Contemporary problems of Polish geography, edZ Chojnicki, Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp.145-163.
 • Raport MNiSW o naborze na studia z lat 2008/09, Available from:www.nauka.gov.pl Online [10 September 2010] (in Polish).
 • Raport MNiSW o naborze na studia z lat 2003/04, Available from:www.nauka.gov.pl Online. [10 September 2010] (in Polish).
 • Raport MNiSW o naborze na studia z lat 2002/03, Available from:www.nauka.gov.pl Online. Proquest [10 September 2010](in Polish)
 • Rocznik Statystyczny [Statistical Yearbook of Poland] 1960,Warszawa GUS.
 • Rocznik Statystyczny [Statistical Yearbook of Poland] 1980,Warszawa GUS.
 • Rocznik Statystyczny [Statistical Yearbook of Poland], 2000,Warszawa GUS.
 • Rocznik Statystyczny [Statistical Yearbook of Poland], 2009,Warszawa GUS.
 • Tracz, M 2011, ‛Interest in geography and its studies amongstudents of post-secondary school’ Prace i StudiaGeograficzne, vol. 48, pp. 79-86.
 • Tracz, M 2008, ‛Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnegoz geografii na poziomie podstawowym w latach 2005-2008’in Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela, eds BNiemierko & M Szmigel, PTDE, Opole, pp. 475-484.
 • Ustawa o szkolnictwie wyższym [Law on Higher Education],1990, Dziennik Ustaw nr 65, poz. 385 ze zm. (in Polish).
 • Ustawa o szkolnictwie wyższym [Law on Higher Education], 2005Dziennik Ustaw nr 164, poz. 1365 (in Polish).
 • Wójtowicz, B & Tracz, M 2011, ‛Popularność geografii jakokierunku studiów’ in Priorytety badawcze i aplikacyjnegeografii polskiej, eds Z Długosz & T Rachwał, WydawnictwoNaukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, pp. 88-100 (in Polish).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10288-012-0042-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.