PL EN


2013 | 17 | 3 | 26-32
Article title

Regional diversity in the socio-economic situation of Poland’s rural population in the period 1967-2001, assessed by anthropological methods

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The analysis covered girls, aged 9-18, from farmer, farmer-worker and non-farmer rural families inhabiting 4 regions of Poland. Additionally, parents’ education, number of children per family and the wealth of the family were recorded. The aim of the study was to assess the impact of social stratification of the rural population, the economic crisis (1978-1989) and political and economic transition (1989) on the girls’ biological maturation. Age at menarche and body height were used as biological measures of living conditions. In the period 1967-1977 a marked acceleration in maturation and a significant increase in average body height were noted. The study repeated in 1987 demonstrated negative effects of the economic crisis (1977-1989). Research findings from 2001, after the political system transformation, provide evidence ‘compensating for losses’ recorded in girls’ biological condition during the crisis. The diversity of biogeographic and socioeconomic conditions of rural inhabitants in the studied regions is reflected in a marked diversification in age of menarche and body height.
Publisher
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
26-32
Physical description
Dates
online
2013-09-30
Contributors
References
 • Bielicki, T, Waliszko, A, Hulanicka, B & Koltarz, K 1986, ‘Socialclass gradient in menarchal age in Poland’, Annals ofHuman Biology, vol.13, no 1, pp. 1-11.
 • Bielicki, T, Szklarska, A, Welon, Z & Brajczewski, C 1997,Nierówności społeczne w Polsce. Antropologiczne badaniapoborowych w trzydziestoleciu (1965 – 1995), Monographs16, Institute of Anthropology, Polish Academy of Sciences,Wrocław
 • Bielicki, T, Szklarska, A, Kozieł, S & Welon, Z 2003, Transformacjaustrojowa w Polsce w świetle antropologicznych badań 19 –letnich mężczyzn, Monographs 23, Institute of Anthropology,Polish Academy of Sciences, Wrocław
 • Chrzanowska, M, Kozieł, S & Ulijaszek, SJ 2007, ‘Changesin BMI and the prevalence of overweight and obesityin children and adolescents in Cracow, Poland, 1971-2000’, Economics and Human Biology vol.5, no. 3,pp. 370-378.[WoS]
 • Chrzanowska, M & Suder, A 2010, ‘The extent of overweightindex in children and adolescents from Cracow, Poland(1971-2000)’, Homo – Journal of Comparative HumanBiology vol. 61, pp. 453-458.[WoS]
 • Chrzanowska, M, Łaska-Mierzejewska, T & Suder, A 2013,‘Overweight and obesity in rural girls from Poland: changesbetween 1987 and 2001’, Journal of Biosocial Science, vol.45, pp. 217-229.
 • De Muinck, Keizer-Schrama, S M P F & Mul, D 2001, ‘Trendsin pubertal development in Europe’, Human ReproductionUpdate, vol. 7, no. 3, pp. 287-291.
 • Dzun, W 1991, PGR w rolnictwie polskim w latach 1944-1990,PAN IRWiR, Warszawa.
 • Dzun, W 2002 a, ‘Wpływ restrukturyzacji byłych PGR naprzemiany w strukturze gospodarstw rolnych’, Wieś iRolnictwo, no.1, pp.152-172.
 • Dzun, W 2002 b, ‘Państwowe gospodarstwa rolne w procesietransformacji ustrojowej’, Wieś i Rolnictwo, no. 2, pp.128-149.
 • Godina, E 1994, ‘Some latest trends in the somatic developmentof Moscow school children’ in Growth and ontogeneticdevelopment in man IV, ed. Hajnis K, Charles University,Prague, pp. 123–127.
 • Gronkiewicz, L 1996, Różnice społeczne w cechach biologicznychludności Polski, Monographs 14, Institute of Anthropology,Polish Academy of Sciences.
 • Henneberg, M & Louw, GJ 1995, ‘Average menarcheal age ofhigher socioeconomic status urban cape coloured girlsassessed by means of status quo and recall methods’,American Journal of Physical Anthropology, no. 96, pp. 1-5.
 • Hulanicka, B 1986, ‘O wpływie czynników psychicznychna dojrzałość płciową dziewcząt’, Materiały i PraceAntropologiczne, no. 107, pp. 45-80.
 • Hulanicka, B, Brajczewski, C, Jedlińska, T & Waliszko, A 1990,City - Town – Village. Growth of Children in Poland in 1988.Monographs 7, Institute of Anthropology, Polish Academy ofSciences, Wrocław.
 • Hulanicka, B & Waliszko, A, 1991, ‘Deceleration of age atmenarche in Poland’, Annals of Human Biology, vol. 18, no.6, pp. 507-513.
 • Komlos, J, 1994, Stature, Living Standards and EconomicDevelopment. Essays in Anthropometric History, TheUniversity of Chicago Press.
 • Liestol, K 1982, ‘Social conditions at menareal age: theimportance of early years of life’ Annals of Human Biologyno. 9, pp. 521-537.
 • Lindgren, GW 1988, ‘Auxology – education: some aspects ofchildren’s phisical and mental growth in relation to socioeconomicfactors in Sweden’ Collg. Anthrop. 12, Suppl. 228,Zagreb.
 • Lobstein, T, Rugny, N & Leach, R 2005, ‘Obesity in Europe – 3rdInternational Obesity Task Force, Brussels, 15th March.
 • Łaska–Mierzejewska, T 1970, ‘Effect of ecological and socioeconomicfactors on the age at menarche, body height andweight of rural girls in Poland’, Human Biology, vol. 42, pp.284-292.
 • Łaska–Mierzejewska, T 1983, ‘Wpływ społecznego zróżnicowanialudności wiejskiej na wiek menarche i jego trend sekularny’,Materiały i Prace Antropologiczne, vol. 103, pp. 21-43.
 • Łaska–Mierzejewska, T & Łuczak, E 1993, Biologiczne miernikisytuacji społeczno – ekonomicznej ludności wiejskiej wPolsce w latach 1967, 1977, 1987, Monographs 10, Instituteof Anthropology, Polish Academy of Sciences.
 • Łaska–Mierzejewska, T & Olszewska, E 2003, Antropologicznaocena zmian rozwarstwienia społecznego populacji wiejskiejw Polsce w okresie 1967 – 2001 (badania dziewcząt),Studia i Monografie, AWF Warszawa.
 • Łaska–Mierzejewska, T & Olszewska, E 2004, ‘The maturationrate of girls living in rich and poor rural regions of Polandbefore and after the transformation of 1989’, HOMO –Journal of Comparative Human Biology, vol. 55, pp. 129-142.
 • Łaska–Mierzejewska, T & Olszewska, E 2006, ‘Changes in thebiological status of Polish girls from a rural region associatedwith economic and political processes in the period 1967 –2001’, Journal of Biosocial Science, vol. 38, pp. 187 – 202.
 • Łaska–Mierzejewska, T & Olszewska, E 2007, ‘Anthropologicalassessment of changes in living conditions of the ruralpopulation in Poland in the 1967 – 2001’ Annals of HumanBiology, vol. 34, no. 3, pp. 362 – 376.[WoS]
 • Michna, W 2001, Zatrudnienie i bezrobocie w obszarachwiejskich, IPiSS, Warszawa.
 • Olszewska, E & Łaska–Mierzejewska, T 2008, ‘Unemploymentin the polish countryside and its effect on the developmentand rate of maturation of rural girls’, Anthropological Review,vol. 71, pp. 33-42.
 • Popczyk, A 1990, Wiek menarche w regionie Warmii i Mazurz uwzględnieniem oddziaływań zmiennych środowiskaspołeczno – rodzinnego i nałogu nikotynowego rodziców,Praca doktorska, Uniwersytet Wrocławski.
 • Raport o rozwoju społecznym, Polska 2000. Rozwój obszarówwiejskich 2000, Warszawa.
 • Sikorska, A 1992, Rodziny bezrolne w strukturze społecznejwsi. Warszawa, Komunikaty Raporty Ekspertyzy, InstytutEkonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 • Stoev, R 1994, ‘Sexual maturation in girls from Bulgaria’ inGrowth and ontogenetic development in man IV, ed. HajnisK, Charles University, Prague, pp. 197–200.
 • Yampolskaya, YUA 1994, ‘The acceleration of physicaldevelopment of a human being for the past decades and theprognosis of this process for the next years’ in Growth andontogenetic development in man IV, ed. Hajnis K, CharlesUniversity, Prague, pp. 207–217.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10288-012-0043-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.