PL EN


2013 | 2 | 1 | 125-148
Article title

The Paradigmatic King of the Book of Psalms

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the modern age, the hermeneutics of the sacred text knows a differentiated approach, defined by the belonging to a certain school or exegetic group, researchers being more and more interested from an analytic point of view in the strong connection between history and theology, in its phenomenology. For specialized research, the interdisciplinary approach introduces new and surprising perspectives to the results, as the thematic of the Psalms underlines not only the interest rejoiced of by the fascinating Hebrew poetics, but also the analytic interest in their complexity, and most of all in the divine message, the historical, social and economic context in which they were written.
Publisher
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
125-148
Physical description
Dates
published
2013-01-01
online
2013-01-30
Contributors
References
 • Achard R. Martin. Approche de l’Ancien Testament. Collection “La foi et la vie.” Neuchâtel/Suisse, Paris: Delachaux et Niestlé, 1962.
 • Achimescu, Pr. Prof. Dr. Nicolae. “Configuraţia divinului dintr-o perspectivă istorico- fenomenologică.” Teologie şi Viaţă. Serie nouă, Anul XI (LXXVII) 1−7, 2001.
 • Aristotel. Metaphisica. Trans. Ştefan Bezdechi. Bucureşti: Iri,1996.
 • Bădiliţă, Cristian. Ed. Septuaginta. Vol. IV. 2. Iaşi: Polirom, 2006.
 • Berdiaev, Nikolai. Sensul istoriei. Trans. Radu Părpăuţă. Iaşi: Polirom, 1996.
 • Bertholet, Alfred. Dicţionarul religiilor. Trans. Gabriel Decuble. Iaşi: UAIC, 1995.
 • Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită acum a doua oară sub indrumarea şi purtarea de grijă a Preafericitului Părinte † Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Bucureşti: EIBMBOR, 1975.
 • Biblia Hebraica Stuttgartensia, quae antea cooperantibus A. Alt, O. Eißfeldt, P.Kahle ediderat, R. Kittel, Editio quinta emendata opera A. Schenker, Deutsche Bibelgesellschaft, 1997.
 • Brown, Raymond E., Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy. Introducere şi comentariu la Sfânta Scriptură,. Vol. I. Trans. P. Dumitru Groşan. Târgu Lăpuş:Galaxia Gutenberg: 2005.
 • Bultmann, Rudolf. New Testament and Mythology and Other Writings. S. M. Ogden. Ed. London: SPK, 1984.
 • Campbell, Jonathan G. Desluşirea sulurilor de la Marea Moartă. Trans. Ion Peleanu. Bucureşti: Hasefer, 2005.
 • Carez, Maurice, Joseph Doré, Pierre Grelot. De la Tôrah au Mesiah. Études poses 25 années d’enseignement à l’Institut Catholique de Paris. Paris: Desclée, 1979.
 • Daniélou, Jean. Biserica primară (De la origini până la sfârşitul secolului al treilea). Trans. George Scrima. Bucureşti: Herald, 2008.
 • Davis, John. The Westminster Dictionary. Revised and Rewritten by H. S. Graham. New York, 1944.
 • Didim cel Orb, Migne 29, col. 701 A, in Patrologiae cursus completus, Series graeca (PG), 161 vol., Paris : J. P. Migne, 1857−1868.
 • Dimont, Max I. Evreii, Dumnezeu şi istoria. Trans. Irina Horea. București: Hasefer, 1997.
 • Epstein, Isidor. Iudaismul. Trans. Ţicu Goldstein. Bucureşti: Hasefer: 2003.
 • Eusebiu de Cezareea. Vita Constantini (3.28), tom 20, col. 1088 D, in Patrologiae cursus completus, Series graeca (PG), 161 vol., Paris: J. P. Migne. 1857−1868.
 • Fericitul Teodoret al Kirului. Tâlcuirea celor 150 de Psalmi ai proorocului Împărat David. Sf. Mânăstire «Sfinţii Arhangheli» Petru-Vodă, 2003 (7511).
 • Flavius Josephus. Antichităţi iudaice. (VII, 2) Trans. Ioan Acsan. Bucureşti: Hasefer, 2007.
 • Gerstenberger, Erhard S. Psalms (Part 1 with an Introduction to Cultic Poetry). Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 1988.
 • Guţu, Gheorghe. Dicţionar Latin-Român. Bucureşti: Humanitas, 2003.
 • Hesiod. “Munci şi zile,” v. 280-285. Trans. Ştefan Bezdechi. Bucureşti: Ştiinţifică, 1957.
 • Ieronim. Epistola a CVII-a către Laeta. Tom. 22, col. 873. Patrologiae cursus completus, Series latina (PL), 221 vol. Paris: J. P. Migne, 1844−1855.
 • Johnson, Paul. O istorie a evreilor. Trans. Irina Horea, Bucureşti: Hasefer, 1999.
 • Kuen, Alfred. Cum să interpretăm Biblia. Trans. Constantin Moisa. Bucureşti: Stephanus, 2002.
 • Küng, Hans. Iudaismul. Trans. Edmond Nawrotzky-Török. Bucureşti: Hasefer, 2005.
 • LaCocque, André, Paul Ricoeur. Cum să inţelegem Biblia. Trans. Maria Carpov, Iaşi: Polirom, 2002.
 • Lawrence, Paul. Atlas of Bible History. Oxford: Lyon Hudson plc., England, 2006.
 • Lemaire, André. Istoria poporului evreu. Trans. Beatrice Stanciu, Timişoara: Editura de Vest, 1994.
 • Monloubou, Louis. “Interdiction des images.” Dictionnaire de la Bible. Paris: Brepols, 1987.
 • Negoiţă, Pr. Prof. Athanase. Manuscrisele de la Marea Moartă. Bucureşti: Ştiinţifică, 1993.
 • Neher, André. Moise şi vocaţia iudaică. Trans. Ţicu Goldstein. Bucureşti: Hasefer, 2002.
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină. Vol. V. Doctrina creştină şi cultura modernă (de la 1700). Trans. Mihai-Silviu Chirilă. Iaşi: Polirom, 2008.
 • Petraru, Pr. Dr. Gheorghe. Teologie fundamentală şi misionară. Ecumenism. Iaşi: Performantica, 2006.
 • Phillips, John. Comentariu asupra Psalmilor. Vol. I. Trans. by Monica Dan. Bucureşti: Stephanus, 2001.
 • Philon. De Vita Moses (1.5). Les oeuvres de Philon d’Alexandrie. Vol. 22. Paris: Éd. de R. Arnaldez et alii, 1967.
 • Platon. Parmenide (134 e). Trans. Sorin Vieru. Opere. Vol. VI. Constantin Noica, Petru Creţia, Eds. Bucureşti: Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.
 • Platon. Cratylos. Trans. S. Noica. Opere. Vol. III. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978.
 • Popa, Pr. Gheorghe. Lege şi iubire.Coordonate biblice şi hermeneutice pentru Teologia Morală. Iaşi: Trinitas, 2002.
 • Prelipcean, Pr. Prof. Vladimir, Pr. Prof. Nicolae Neaga, Pr. Prof. Gh. Barna, Pr. Prof. Mircea Chialda. Studiul Vechiului Testament. 3th ed. Cluj-Napoca: Renaşterea, 2003.
 • Price, Ira Maurice. The Ancestry of Our English Bible. 12th ed. New York: Harper and Brothers, 1940.
 • Rahner, Karl. Tratat fundamental despre credinţă. Introducere in conceptul de creştinism. Trans. Marius Taloş. Târgu Lăpuş: Galaxia Gutenberg, 2005.
 • Ravasi, Gianfranco. Il libro dei Salmi, commento e attualizzazione. 3 vols. Bologna: Dehoniane, 1985−1988.
 • Schaper, Joachim. Eschatology in the Greek Psalter. Tübingen: Mohr, 1995.
 • Scrima, André. Biserica liturgică. Trans. Anca Manolescu. Bucureşti: Humanitas, 2005.
 • Semen, Pr. Conf. Dr. Petre. Invăţătura despre Sfânt şi Sfinţenie in cărţile Vechiului Testament. PhD thesis, Iaşi: Trinitas, 1993.
 • Semen, Petre. Experienţa umanului cu divinul după Sfânta Scriptură. Teologie biblică. Iaşi: Performantica, 2007.
 • Semen, Petre. Introducere in teologia profeţilor scriitori. Iaşi: Trinitas, 2008.
 • Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpres edidit Alfred Rahlfs, Editio altera quam recognovit et emendavit Robert Hannart, Duo volumina in uno,Volumen II, Libri poetici et prophetici, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006.
 • Sf. Grigorie de Nyssa. Contra lui Eunomie. Tom.45, col. 573 B. Paris: J. P. Migne, 161 vol. 1857−1868.
 • Sf. Vasile cel Mare. Regulae fusius tractatae. Patrologiae cursus completus, Series graeca (PG). Tom. 31, col. 408 C. D. Paris: J. P. Migne, 161 vol. 1857−1868.
 • Sf. Vasile cel Mare. Tâlcuire duhovnicească la Psalmi. Trans. Dumitru Fecioru. Bucureşti: EIBMBOR, 2001.
 • Sherbok, Dan Cohen. Mistica iudaică. Trans. Sanda Lepoev, Gheorghe Lepoev. Bucureşti: Hasefer, 2000.
 • Şafran, Alexandru. Israel şi rădăcinile sale. Trans. Ţicu Goldstein. Bucureşti: Hasefer, 2002. Tercatin, Baruch. Meghilat Rut. Bucureşti: Hasefer, 2006.
 • The Babylonian Talmud (Berakoth 9b, 10 a) A Translation and Commentary by Jacob Neusner. CD-ROM Book, Pasadena: Hendrickson Publishers, 2007.
 • The Holy Scriptures, Hebrew and English. Jerusalem: The Bible Society in Israel, 1997.
 • Vergilius. Eneida. VI, 540. Trans. George Coşbuc. Stella Petecel. Ed. Bucureşti: Univers, 1980.
 • Vladimirescu, Mihai Valentin. O istorie a Bibliei ebraice. Iaşi: Polirom, 2006.
 • Westerman, Claus. Forschung am Alten Testamenten. Theologia Viatorum. Münich, 1964.
 • Westermann, Claus, “The Formation of the Psalter” Praise and Lament in the Psalms. Trans. K. R. Crim, R. N. Soulen, Atlanta: John Knox, 1981.
 • Wigoder, Geoffrey. Ed. Enciclopedia iudaismului. Trans. Radu Lupan and George
 • Weiner, Bucureşti: Hasefer, 2006.
 • Wilson, Gerald H. “Shaping the Psalter: A Consideration of Editorial Linkage in the Book of Psalms.” Shape and Shaping of the Psalter. Mc.Cann, USA, 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10317-012-0018-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.