Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 15 | 1 | 20-29

Article title

Narcyzm a depresyjność oraz poczucie szczęścia. Mediacyjna rola samooceny i neurotyczności.

Authors

Content

Title variants

EN
Narcissism in the context of depressiveness and happiness. Self-esteem and neuroticism as mediators.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Streszczenie Artykuł skupia się na zależnościach pomiędzy narcyzmem wielkościowym i nadwrażliwym a depresyjnością oraz poczuciem szczęścia. Tematyka ta w ostatnich latach zyskuje na uwadze i popularności z uwagi na wieszczoną przez wielu badaczy epidemię narcyzmu wśród współczesnych społeczeństw, a także na rosnącą świadomość dotyczącą niejednorodności tego konstruktu. Materiał i metody Zebrana próba wyniosła 122 osoby (65 mężczyzn i 57 kobiet), w wieku od 18 do 35 lat. Wyniki Narcyzm wielkościowy, zgodnie z oczekiwaniami, okazał się być dodatnim predyktorem poczucia szczęścia. Analizy wykazały, że samoocena jest mediatorem nie tylko tej zależności, ale także może powodować efekt supresji w związku narcyzmu z depresyjnością. Typ nadwrażliwy był predyktorem depresyjności, choć jak sugerowała analiza modeli mediacyjnych, za ten dodatni związek odpowiedzialna była neurotyczność, która mediowała również ujemny związek tego typu narcyzmu z poczuciem szczęścia. Wnioski Wydaje się, że samoocena i neurotyczność są bardzo ważnymi elementami dla dwóch typów narcyzmów, co potwierdziły analizy mediacji.
EN
Abstract The article is focused on relationships between the two types of narcissism and depressiveness as well as happiness. It seems important issue since many researchers claim that modern societies experience the epidemy of narcissism, which moreover, cannot be perceived as a homogeneous phenomenon. Material and methods The research sample included 122 participants (65 men and 57 women), aged between 18 and 35 years old. Results Obtained results were coherent with the previous researches. Grandiose narcissism was found to be a positive correlate of happiness but subsequent analysis revealed that self-esteem was a full mediator. Initial lack of interdependence between grandiose narcissism and depressiveness changed into moderate positive correlation when self-esteem was put as a mediator. Vulnerable narcissism was connected with higher depressiveness and lower happiness and these interrelationships were found to be fully mediated by neuroticism. Conclusions It seems that self-esteem and neuroticism are essential elements for the two types of narcissism.

Year

Volume

15

Issue

1

Pages

20-29

Physical description

Dates

published
2021-05-31
received
2020-12-28
revised
2021-03-24
accepted
2021-03-25

Contributors

author
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Bazińska, R., Drat-Ruszczak, K. (2000). Struktura narcyzmu w polskiej adaptacji kwestionariusza NPI Raskina i Halla. Czasopismo Psychologiczne, 6 (3-4), 171-188.
 • Cast, A. D., Burke, P. J. (2002). A theory of self-esteem. Social Forces, 80(3), 1041-1068.
 • Cichocka, A., Bilewicz, M. (2010). Co się kryje w nieistotnych efektach statystycznych? Możliwości zastosowania analizy supresji w psychologii społecznej. Psychologia Społeczna, (2-3 (14), 191-198.
 • Dickinson, K. A., Pincus, A. L. (2003). Interpersonal analysis of grandiose and vulnerable narcissism. Journal of Personality Disorders, 17(3), 188-207.
 • Egan, V., Chan, S., Shorter, G. W. (2014). The Dark Triad, happiness and subjective well-being. Personality and Individual Differences, 67, 17-22.
 • Erkoreka, L., Navarro, B. (2017). Vulnerable narcissism is associated with severity of depressive symptoms in dysthymic patients. Psychiatry Research, 257, 265-269.
 • Hendin, H. M., Cheek, J. M. (1997). Assessing hypersensitive narcissism: A reexamination of Murray's Narcism Scale. Journal of Research in Personality, 31(4), 588-599.
 • Jauk, E., Weigle, E., Lehmann, K., Benedek, M., Neubauer, A. C. (2017). The Relationship between Grandiose and Vulnerable (Hypersensitive) Narcissism. Frontiers in Psychology, 8, 1600.
 • Kołodziej, A., Przybyła-Basista, H. (2013). Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia–polska adaptacja narzędzia do badania dobrostanu: wyniki wstępne. Oxford Happiness Questionnaire–Polish adaptation of well-being measure: initial results]. Ist International Conference on Positive Psychology in Poland.
 • Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K., Dzwonkowska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga-polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2(4), 164-176.
 • Łopuszańska, M., Szklarska, A., Jankowska, E. A. (2013). Ocena nasilenia objawów depresyjnych z zastosowaniem polskiej wersji IA Inwentarza Depresji Becka u zdrowych mężczyzn, mieszkańców Wrocławia. Psychiatria Polska, 47(6), 1001-1009.
 • Maples, J., Collins, B., Miller, J. D., Fischer, S., Seibert, A. (2011). Differences between grandiose and vulnerable narcissism and bulimic symptoms in young women. Eating Behaviors, 12(1), 83-85.
 • Miller, J. D., Dir, A., Gentile, B., Wilson, L., Pryor, L. R., Campbell, W. K. (2010). Searching for a vulnerable dark triad: Comparing factor 2 psychopathy, vulnerable narcissism, and borderline personality disorder. Journal of Personality, 78(5), 1529-1564.
 • Miller, J. D., Price, J., Campbell, W. K. (2012). Is the Narcissistic Personality Inventory still relevant? A test of independent grandiosity and entitlement scales in the assessment of narcissism. Assessment, 19(1), 8-13.
 • Miller, J. D., Lynam, D. R., Vize, C., Crowe, M., Sleep, C., Maples Keller, J. L., Campbell, W. K. (2018). Vulnerable narcissism is (mostly) a disorder of neuroticism. Journal of Personality, 86(2), 186-199.
 • Pilch, I., Górnik-Durose, M. E. (2017). Grandiose and vulnerable narcissism, materialism, money attitudes, and consumption preferences. The Journal of Psychology, 151(2), 185-206.
 • Rauthmann, J. F. (2012). The Dark Triad and interpersonal perception: Similarities and differences in the social consequences of narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Social Psychological and Personality Science, 3(4), 487-496.
 • Rose, P. (2002). The happy and unhappy faces of narcissism. Personality and individual differences, 33(3), 379-391.
 • Sedikides, C., Rudich, E. A., Gregg, A. P., Kumashiro, M., Rusbult, C. (2004). Are normal narcissists psychologically healthy?: self-esteem matters. Journal of Personality and Social Psychology, 87(3), 400.
 • Weikel, K. A., Avara, R. M., Hanson, C. A., Kater, H. (2010). College adjustment difficulties and the overt and covert forms of narcissism. Journal of College Counseling, 13(2), 100-110.
 • Wink, P. (1991). Two faces of narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 61(4), 590.
 • Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Zhang, H., Luo, Y., Zhao, Y., Zhang, R., Wang, Z. (2017). Differential relations of grandiose narcissism and vulnerable narcissism to emotion dysregulation: Self esteem matters. Asian Journal of Social Psychology, 20(3-4), 232-237.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_29316_rs_134900
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.