Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 15 | 2 | 126-139

Article title

Czynniki wpływające na komunikację w relacji lekarz-pacjent.

Content

Title variants

EN
Factors influencing communication in the doctor-patient relationship.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Streszczenie Celem pracy była ocena wpływu sposobu komunikacji na satysfakcję z wizyty lekarskiej oraz identyfikacja i analiza wybranych czynników, wpływających na relację lekarz - pacjent, z perspektywy pacjenta. Materiał i metody Do badania użyto autorskiej ankiety przeprowadzonej za pomocą portali społecznościowych. W analizie statystycznej uwzględniono 284 kwestionariusze. Wyniki Czas poświęcony pacjentom podczas wizyty nie wpływał na ich zadowolenie. Jednocześnie, większość z nich uważa, że wizyta powinna trwać około 15 minut. Dla pacjentów, w postawie lekarza, istotne było szczególnie: okazywanie szacunku, przedstawianie się podczas wizyty, okazywanie zainteresowania jego uczuciami oraz wspólny wybór leczenia. Ponadto cenili oni sobie posługiwanie się zrozumiałym językiem, utrzymywanie kontaktu wzrokowego oraz formalny strój (biały fartuch). Płeć, wiek oraz tytuł naukowy lekarza, dla większości pacjentów, nie miały istotnego znaczenia. Wnioski Znajomość oczekiwań pacjentów może poprawić komunikację między lekarzem a pacjentem, co wpływa korzystnie na sam proces leczenia. Potrzebne są kolejne badania, które ukażą perspektywę pacjentów i będą mogły wzbogacić kursy z komunikacji medycznej.
EN
Abstract The aim of the study was to assess the impact of the communication method on satisfaction with a medical visit and to identify and analyze selected factors influencing the doctor-patient relationship from the patient's perspective. Material and methods An original survey conducted with the use of social networks was used for the study. Results The time devoted to the patients during the visit did not affect their satisfaction. For patients, the following were particularly important in the doctor's attitude: showing respect, introducing oneself during the visit, show interest in his/her feelings and choosing treatment together. In addition, they valued the doctor's use of comprehensible language, maintaining eye contact and formal attire. The doctor's sex, age and medical title were not important to most patient. Conclusions Knowing patients' expectations can improve physican-patient communication, which benefits the treatment process. More research is needed to show the patients' perspective and can enrich medical communication courses.

Year

Volume

15

Issue

2

Pages

126-139

Physical description

Dates

published
2021-08-31
received
2021-03-06
revised
2021-05-15
accepted
2021-05-17

Contributors

 • Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
author
 • Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

References

 • Arora, NK. (2003). Interacting with cancer patients: the significance of communication behavior, Social Science & Medicine, 57(5), 791-806.
 • Czerw, A., Religioni, U., Matuszna, A., Lesiak, K., Olejnik, A., Śniadała D. (2012). Zasady skutecznej komunikacji w placówkach medycznych. Hygeia Public Health 47(3/2012), 247-253.
 • DiMatteo, MR. (2004). Variations in patients' adherence to medical recommendations: a quantitative review of 50 years of research. Medical Care, 42(3), 200-9. doi: 10.1097/01.mlr.0000114908.90348.f9.
 • Domaradzki, J. (2015). Medycyna i jej metafory. O roli metafor w komunikacji lekarz-pacjent. Kultura i Edukacja 3(109), 27-46. doi: 10.15804/kie.2015.03.02.
 • Gherardi, G., Cameron, J., West, A., Crossley, M. (2009). Are we dressed to impress? A descriptive survey assessing patients' preference of doctors' attire in the hospital setting. Clinial Medicine, 9(6), 519-24. doi: 10.7861/clinmedicine.9-6-519.
 • Howe, LC., Hardebeck, EJ., Leibowitz, KA., Crum, AJ. (2019). Providers’ Demeanor Impacts Patient Perceptions of Visit Length. Journal of General Internal Medicine, 34, 182–183.
 • Kaplan, SH., Greenfield, S., Gandek, B., Rogers, WH., Ware Jr, JE. (1996) Characteristics of physicians with participatory decision-making styles. Annals of Internal Medicine, 124(5), 497-504. doi: 10.7326/0003-4819-124-5-199603010-00007.
 • Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia. Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477 [preambuła].
 • Laine, C., Davidoff, F., Lewis, CE., Nelson, EC., Nelson, E., Kessler, RC., Delbanco TL. (1996). Important elements of outpatient care: a comparison of patients' and physicians' opinions. Annals of Internal Medicine, 125(8), 640-645. doi: 10.7326/0003-4819-125-8-199610150-00003.
 • Łukomska, A., Szrajda, J., Nowakowska, I. (2012). Satysfakcja osób starszych z usług świadczonych przez lekarza rodzinnego. Gerontologia Polska 20(2), 68-72.
 • Marcinów, K., Olejniczak, D. (2011). Opinie i oczekiwania pacjentów względem systemu opieki zdrowotnej. Medycyna rodzinna 4/2011, 99-104.
 • Nowaczyk, K., Stanisić, MG., Rzepa, T. (2016). Staż pracy i płeć lekarza a efektywność komunikowania się. Medycyna Rodzinna, 19(2), 55-58.
 • Sabate, E. (2003). Adherence to long-term therapies: Evidence for action. Geneva: World Health Organization.
 • Sawicka, J., Czok, R., Wawrzyniak, K., Kusza, K. (2011). Postrzeganie pracy lekarza anestezjologa przez pacjentów zakwalifikowanych do planowych zabiegów operacyjnych. Anestezjologia i Ratownictwo – Polska i Świat, 5, 283-289.
 • Sondaż TNS OBOP „Opinie Polaków o służbie zdrowia i gotowości do zmian”, Warszawa 2010 r.
 • Sulkowska, A., Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. (2018). Logopedia Silesiana, (7), 36-55.
 • Szymoniak, K., Malinowski W., Ćwiek D., Fryc D.: Oczekiwania kobiet ciężarnych wobec badań ginekologicznych w szpitalu. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2012; V(3): 150-153.
 • Tavakoly Sany, SB., Behzhad, F., Ferns, G., Peyman, N. (2020). Communication skills training for physicians improves health literacy and medical outcomes among patients with hypertension: a randomized controlled trial. BMC Health Services Research, 20(1), 60. doi: 10.1186/s12913-020-4901-8.
 • Tymińska, J., Tymiński, R., Kunecka, K., Andrzejczak, M. (2018). Jak zwiększyć zadowolenie pacjentki z wizyty ginekologicznej? Ginekologia i Perinatologia praktyczna 3(3), 103-111.
 • Wyszkowska, Z., Białczyk, K., Michalski, T. (2021). Komunikacja pomiędzy lekarzem i pacjentem u chorych na nowotwory. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 65 (1/2021), 156-168. doi: 10.15584/nsawg.2021.1.9.
 • Yeh, J., Nagel, EE. (2010). Patient Satisfaction in Obstetrics and Gynecology: Individualized Patient - centered Communication, Clinical Medicine Insights: Women’s Health, 3, 23–32.
 • Zembala, A. (2015). Modele komunikacyjne w relacjach lekarz-pacjent. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Nauki Ścisłe, 11(2), 35-50.
 • Zolnierek, KB., Dimatteo, MR. (2009). Physician communication and patient adherence to treatment: a meta-analysis. Medical Care, 47/8, 826-34. doi: 10.1097/MLR.0b013e31819a5acc.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_29316_rs_137467
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.