Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 15 | 2 | 84-99

Article title

Ocena nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej studentów polskich i hiszpańskich w kontekście profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Content

Title variants

EN
Assessment of eating habits and physical activity among Polish and Spanish students in context of preventing of civilization diseases

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Streszczenie Zachowania prozdrowotne są ważnym predytorem wpływającym na stan zdrowia człowieka. Szczególnie narażone na nieprawidłowości w zakresie zachowań prozdrowotnych są osoby studiujące, co związane jest w dużym stopniu z nieregularnym trybem zajęć. Celem pracy była analiza nawyków żywieniowych studentów AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej i Uniwersytetu Complutense w Madrycie oraz charakterystyka podejmowanej przez nich aktywności fizycznej w czasie wolnym. Materiał i metody Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, wśród 200 osób. Wyniki W dietach obu grup odnotowano niedostateczną ilość spożywanych warzyw i owoców, sięganie po napoje energetyzujące i produkty gotowe. Młodzież hiszpańska popełnia mniej błędów żywieniowych – odżywia się bardziej regularnie, spożywa więcej ryb i potraw z nasion strączkowych, ich dieta jest bogatsza w fermentowane napoje mleczne. W zakresie aktywności ruchowej studenci z Madrytu i Białej Podlaskiej prezentują pozytywne postawy - zdecydowana większość badanych ćwiczy regularnie. Wnioski Istnieje potrzeba intensyfikacji działań w zakresie edukacji zdrowotnej wśród badanych studentów.
EN
Abstract Students are particularly exposed to irregularities in pro-health behaviours. The main purpose of this paper was the analysis of eating habits of students of the University of Physical Education in Warsaw, Branch in Biala Podlaska and the Complutense University of Madrid and the characteristic of their leisure time physical activity. Material and methods The research was conducted by means of a diagnostic survey with the use of a proprietary questionnaire, among 200 people. Results The negative aspect of the diet among both groups is low consumption of vegetables and fruits and reaching for energy drinks and ready-to-eat products. It has been observed that the Spanish students make less eating mistakes - their diet is richer by fish, legume dishes and fermented milk products. The significant majority of the respondents exercise on the regular basis Conclusions There is a need to intensification of health education among the surveyed students.

Year

Volume

15

Issue

2

Pages

84-99

Physical description

Dates

published
2021-08-31
received
2021-04-23
revised
2021-06-11
accepted
2021-06-11

Contributors

 • Chair of Health Promotion, AWF Warsaw, Branch Biała Podlaska, Polska

References

 • Baj-Korpak, J., Korpak, F., Szepeluk, A., Sudoł, G. (2016), Czynniki warunkujące motywy i bariery aktywności fizycznej studentów kierunku wychowanie fizyczne. Rozprawy Społeczne, 4 (10), 60-72.
 • Bartosiuk, E., Markiewicz-Żukowska, R., Puścion, A., Mystkowska, K.(2012). Ocena spożycia żywności typu „fast food” oraz napojów energetyzujących i alkoholu wśród grupy studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLV, 3, 766-770.
 • Cauley, J.A., Giangregorio L. (2020). Physical activity and skeletal health in adults. Lancet Diabetes & Endocrinology, 8(2), 150-162. https://doi: 10.1016/S2213-8587(19)30351-1.
 • Czenczek-Lewandowska, E., Grzegorczyk, J., Mazur A. (2018) Physical activity in children and adolescents with type 1 diabetes and contem-porary methods of its assessment. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism, 24(4), 179-184, https://doi.org./10.5114/pedm.2018.83364.
 • Dapcich, V., Castell, G.S., Ribas-Barba, L., Perez-Rodrigo, C., Aranceta- Bartrina, J., Serra-Majem, L. (2004). Guía de la alimentación saludablem. Madrid: Editado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, https://doi.org./DOI: 10.1109/SSCI47803.2020.9308353.
 • GUS. (2013). Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Warszawa: GUS.
 • Hosker, D.K., Elkins, R.M., Potter, M.P. (2019). Promoting Mental Health and Wellness in Youth Through Physical Activity, Nutrition, and Sleep, Child and Adolescent. Psychiatric Clinics of North America, 28(2), 171-193.
 • Jarosz, M. (red.). (2012). Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Warszawa: POLHEALTH. Instytut Żywności i Żywienia.
 • Katz, P., Andonian, B.J., Huffman, K.M. (2020).Benefits and promotion of physical activity in rheumatoid arthritis. Current Opinion in Rheumatology, 32(3), 307-314, https://doi.org./10.1097/BOR.0000000000000696.
 • Khyoi N., Touati, T., Buddhadev, S., Sun, R., Smuck, M., Song, I.H.J. (202). Who is physically active? Classification and Analysis of Physical Activity using NHANES data. (Conference Paper). Conference: 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 527-533, https://doi.org/10.1016/ j.jand.2015.12.012.
 • Kosicka-Gębska, M., Gębski, J. (2012). Słone przekąski w diecie młodych konsumentów, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 3,733–738.
 • Kościuczuk, J., Krajewska-Kułak, E., Okurowska-Zawada, B. (2016). Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(1) 51-58, https://doi. org/10.5604/20834543.1198724 16.
 • Kotowski, P., Ostrowska, B. (2017). Aktywność fizyczna studentów kierunku fizjoterapia. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 56, 26 –35.
 • Litwiniuk, A., Cieśliński, R., Huk-Wieliczuk, E., Cieśliński, I., Grants, J. (2016). Physical activity and physical fitness of students at university of physical education and sport in Biala Podlaska. Polish Journal of Applied Sciences, 2(4), 133 – 138.
 • Litwiniuk, A., Cieśliński, R., Huk-Wieliczuk, E., Jagiełło, W., Barczyński ,B. (2016). Physical activity and health behavior of students of University of Physical Education and Sport in Biala Podlaska. Lase Journal of Sport Science, 7( 2), 44-55.
 • Losasso, C., Cappa, M., Neuhouser, M.L., Giaccone, V., Andrighetto, I., Ricci A. (2015). Students' consumption of beverages and snacks at school and away from school: a case study in the North East of Italy. Frontiers in Nutrition, https://doi. org/10.3389 / fnut.2015.00030.
 • Mędrela-Kuder, E. (2011). Ocena stylu życia studentów fizjoterapii i edukacji techniczno – informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizycznej. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 62( 3), 315 – 318.
 • Mohammadbeigi, A., Asgarian, A., Moshir, E., Heidari, H., Afrashteh, S., Khazaei, S., Ansari, H. (2018). Fast food consumption and overweight/obesity prevalence in students and its association with general and abdominal obesity. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 4(3), 236-240. https://doi. org/10.15167 / 2421-4248 / jpmh2018.59.3.830.
 • Mojka, K., Biel, W. (2012). Czynniki wpływające na wybór mlecznych napojów fermentowanych przez młodzież akademicką - doniesienie wstępne. Hygeia Public Health, 47(3), 371-377.
 • Murakami, K., Livingstone, M.B. (2016). Associations between meal and snack frequency and diet quality in us adults: National health and nutrition examination survey 2003–2012. The Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 116, 1101-1113, https://doi. org/10.1016 / j.jand.2015.12.012.
 • Palica, D., Karkoszka, G., Wołkowycka, B. (2010). Motywy podejmowania przez studentów aktywności ruchowej. W: Z. Barabasz, E. Zadarko (red.), Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą. (s.199-210). Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.
 • Stefańska, E., Ostrowska, O., Kardasz, M., Czapska, D. (2010). Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nowa Medycyna, 4, 125-129.
 • Stępień, E., Stępień, J., Olesiejuk, M. (2019). Motywy podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym przez studentów trenujących i nietrenujących. Rozprawy Społeczne, 13(1), 64-71, https://doi.org/10.29316/rs.2019.08.
 • Stupnicki, R.(2003). Analiza i prezentacja danych ankietowych. Warszawa: AWF.
 • Wischmeyer, P.E. (2017). Tailoring nutrition therapy to illness and recovery. Critical Care, 21(3),17-25, https://doi. org/10.1186/s13054-017-1906-8.
 • Woźniak, M., Mierzejewska, K., Huk-Wieliczuk, E. (2015). Ryby jako żywność funkcjonalna.W: D. Kozłowska, L. Kozłowski L. (red.), Rekreacja, turystyka i tradycja na obszarach wiejskich (s.288-295). Białystok: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Toruniu.
 • Wójtowicz-Chomicz, K., Czeczuk, A., Huk-Wieliczuk E., Borzęcki A. (2015), Konsumpcja napojów energetyzujących wśród studentów kierunku fizjoterapii, Family Medicine Forum, 9(3), (2015), 191 – 193.
 • Zołoteńka-Synowiec, M., Malczyk, E., Misiarz, M., Wyka, J., Całyniuk, Z., Mełech M. (2016). Ocena nawyków żywieniowych dotyczących spożycia fermentowanych napojów mlecznych wśród mieszkańców terenów pogranicznych Polski i Czech, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIX, 3, 685 – 689.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_29316_rs_138861
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.