PL EN


2018 | 295 | 3 | 23-48
Article title

Zaufanie w gospodarce współdzielenia

Content
Title variants
EN
Trust in the Sharing Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The so-called sharing economy is one of the most important and widespread manifestations of technological progress, reflecting the growth of the “new economy.” It can be understood as a socio-economic model based on the grassroots initiatives of individual people (P2P relationships) that refer to not fully utilised resources, with sharing taking place through technology platforms, for a fee or free of charge. The aim of this article is a detailed description of trust, which is a foundation and an inalienable element of the sharing economy. The definitions and features of the sharing economy are presented, followed by the concept and functions as well as selected mechanisms of trust building. Subsequently, the concept of the so-called inter-intermediary trust, characteristic of the sharing economy, is introduced and outlined, and the mechanisms of its creation are described. Next, we discuss differences between trust and credibility and problems with building the credibility of digital platform users. The study finds that intermediary trust is inseparably connected with the sharing economy.
PL
Jednym z ważniejszych, a jednocześnie najszerzej rozpowszechnionych przejawów postępu technologicznego i upowszechniania się warunków nowej gospodarki jest tzw. gospodarka współdzielenia (sharing economy). Można przez nią rozumieć model społeczno-gospodarczy, oparty na oddolnych inicjatywach indywidualnych osób (relacje P2P), które odnoszą się do nie w pełni wykorzystanych zasobów, bazując na współdzieleniu realizowanym poprzez platformy technologiczne, za opłatą lub bezpłatnie. Celem artykułu jest szczegółowa charakterystyka zaufania, stanowiącego fundament i niezbywalny element gospodarki współdzielenia. Przedstawiono definicje i cechy samej gospodarki współdzielenia, a następnie – pojęcie, funkcje, a także wybrane koncepcje oraz mechanizmy budowania zaufania. Dalej dokonano konceptualizacji pojęcia tzw. zaufania intermediacyjnego, charakterystycznego dla sharing economy, oraz opisano mechanizmy jego budowania. Poruszono także kwestię różnic między zaufaniem a wiarygodnością. Z rozważań wynika, że zaufanie intermediacyjne jest nieodłącznie związane z gospodarką współdzielenia.
Year
Volume
295
Issue
3
Pages
23-48
Physical description
Dates
published
2018-09-30
received
2018-02-20
accepted
2018-07-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100487
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.