PL EN


2018 | 294 | 2 | 49-72
Article title

Kolejny etap ewolucji koncepcji i praktyki regulacji ekonomicznej

Content
Title variants
EN
Evolution of the Theory and Practice of Economic Regulation: The Next Stage
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper discusses the evolution of the theory and practice of economic regulation, in particular its latest stage. In the first part, the analysis concentrates on the theoretical aspect of the process. In this context, the paper points to the impact of asymmetry of information on a gradual shift of economic regulation from an approach in which regulation is viewed as a substitute of a competitive market to one that triggers market behaviours by involving companies and their customers in the regulatory process. In the second part, the author focuses on the implementation aspect, i.e. how the latter concept could be adapted to regulatory practice. Even though this concept has long been implemented in the United States as well as Canada through so-called negotiated settlements, such regulatory arrangements were until recently neglected in research reports, including those in America. The latest wave of interest in this form of regulation, particularly in the UK and Australia, is mainly due to its many advantages as demonstrated by the North American experience. The author explores the benefits of negotiated settlements against the background of doubts raised in an ongoing debate on whether such settlements are free from risks and whether they can be effectively applied elsewhere. While noting some encouraging early results in several regulated sectors in the UK, the author stresses two crucial conditions for the successful implementation of this approach: a careful design of the new regulatory arrangements and a pro-active role of the regulator. The paper’s final comments refer to the perspective of further evolution of economic regulation and the rationale for the adoption of negotiated mechanisms in regulating Poland’s district heating sector.
PL
Przedmiotem analizy są zachodzące w ostatnich latach głębokie zmiany w podejściu do teoretycznej koncepcji i praktyki regulacji ekonomicznej, które uzasadniają pogląd, że wchodzi ona w kolejny etap ewolucji. W pierwszej części artykułu celem analizy jest teoretyczny aspekt tej ewolucji, której istota sprowadza się do stopniowego odchodzenia od koncepcji regulacji jako substytutu rynku na rzecz koncepcji regulacji tworzącej warunki quasi rynku. U podstaw pierwszej koncepcji leży - ignorujące istnienie asymetrii informacji - założenie, że regulator ma zdolność do odgadywania wyników działania konkurencyjnego rynku. Z kolei koncepcja quasi rynku nakłada na regulatora zadanie pobudzania rynkowych zachowań przedsiębiorstw regulowanych i ich odbiorców. Taki wymóg spełnia do niedawna praktycznie nieznane poza USA i Kanadą rozwiązanie regulacyjne, określane jako negocjowane porozumienia, które już próbuje się w zmodyfikowanych formach implementować, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Australii. Stąd też w dalszej części artykułu przedstawiono, potwierdzone przez praktykę amerykańską i kanadyjską, walory regulacji bodźcowej, a także wysuwane wobec tego rozwiązania wątpliwości. Te ostatnie wynikają w dużej mierze z obaw, czy rozwiązanie to można skutecznie implementować w innych niż amerykańskie realiach regulacyjnych. W końcowej części sformułowano dwie uwagi, z których pierwsza dotyczy perspektyw dalszej ewolucji regulacji ekonomicznej, druga zaś kwestii zasadności potrzeby implementacji koncepcji regulacji negocjacyjnej w krajowym sektorze ciepłownictwa systemowego.
Year
Volume
294
Issue
2
Pages
49-72
Physical description
Dates
published
2018-06-30
received
2017-10-16
accepted
2018-04-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100546
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.