PL EN


2017 | 292 | 6 | 31-56
Article title

Czynniki wpływające na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia

Content
Title variants
EN
Factors Influencing the Time It Takes To Find First Job
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article aims to investigate factors that influence the time needed for young people to find their first job. Using data from the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), a Cox proportional hazard model was estimated for all respondents and for five subgroups of respondents coming from countries with similar labor markets. The results for all the respondents show that factors influencing the time needed for young people to find their first job are in line with the literature. In the case of the five subgroups, there are significant differences between countries in terms of these factors. It seems that, in order to shorten the time needed for young people to find their first job, measures from labor markets with similar characteristics, where similar factors influence the process of people searching for work, should be applied. However, one should bear in mind that this process of “copying” may not be completely successful.
PL
Celem artykułu jest zbadanie czynników wpływających na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia przez osoby młode. Jako metodę badawczą zastosowano model proporcjonalnego hazardu Coxa, który oszacowano dla danych Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC. Estymację przeprowadzono dla całej próby 17 krajów, jak i dla 5 podgrup respondentów wywodzących się z krajów o zbliżonych charakterystykach rynków pracy. Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku modelu dla całej próby, czynniki wpływające na prawdopodobieństwo znalezienia pracy są zgodne z tymi wskazywanymi w literaturze. Natomiast w przypadku estymacji dla podgrup respondentów występują istotne różnice między grupami krajów w tych czynnikach. Na podstawie badania można postawić wniosek, iż sposobem na ograniczanie długiego czasu szukania pracy przez osoby młode może być poszukiwanie skutecznych rozwiązań zastosowanych na rynkach pracy o zbliżonych charakterystykach, na których podobne czynniki odgrywają kluczową rolę w poszukiwaniu pracy. Należy jednak pamiętać, że skuteczność przeniesienia tych rozwiązań pomiędzy krajami nie musi być pełna.
Year
Volume
292
Issue
6
Pages
31-56
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100732
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.