PL EN


2017 | 287 | 1 | 33-51
Article title

Warunki przejścia gospodarki na odnawialne źródła energii

Content
Title variants
EN
Conditions for the Transition of an Economy to Renewable Energy Sources
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The gradual depletion of non-renewable resources is a fact. Such resources are used in the production process not only as a material, but also as the main energy source. The purpose of this paper is to make a comprehensive analysis of conditions for the transition of an economy to renewable energy sources. The analysis is conducted with the use of a simple mathematical model of the economy, taking into account the complementarity of energy and physical capital. The decision to switch to renewable energy sources is treated solely as an economic policy decision in the model. The necessary conditions are derived for an economy to give up non-renewable energy sources at a fixed point in the future. These conditions include a specific level of ecological preferences of society, low energy-intensiveness of physical capital, and a sufficient stock of natural energy resources. The paper is theoretical in its nature. It establishes the influence of various macroeconomic aspects on the implementation of an intended economic policy.
PL
Stopniowe wyczerpywanie się nieodnawialnych zasobów naturalnych jest faktem, gdyż służą one w procesie produkcji nie tylko jako materiał, ale także jako główne źródło energii. Celem artykułu jest dokonanie analizy zagadnienia całkowitego przejścia gospodarki na odnawialne źródła energii. Analizy dokonano za pomocą skonstruowanego prostego modelu matematycznego gospodarki, uwzględniającego komplementarność energii i kapitału fizycznego, w którym decyzję o przejściu na odnawialne źródła energii traktujemy jedynie jako decyzję polityki gospodarczej. Wyznaczono warunki konieczne, które gospodarka musi spełnić, by w ustalonym momencie w przyszłości móc zrezygnować z nieodnawialnych źródeł energii. Do warunków tych należą: odpowiedni poziom preferencji proeokologicznych społeczeństwa, niska energochłonność używanego kapitału fizycznego, dostateczne zapasy zasobów naturalnych będących źródłem energii. Określono wpływ poszczególnych aspektów makroekonomicznych na realizację zamierzonej polityki gospodarczej. Artykuł ma charakter teoretyczny.
Year
Volume
287
Issue
1
Pages
33-51
Physical description
Dates
published
2017-02-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100733
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.