PL EN


2017 | 290 | 4 | 39-61
Article title

Czy szacując efekty polityki makroekonomicznej należy uwzględniać perspektywę planowania gospodarstw domowych?

Authors
Content
Title variants
EN
Should Macroeconomic Policy Makers Consider Household Planning Horizons?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study is to compare the effects of monetary and fiscal policy in a model with all-Ricardian households and a model taking into account non-Ricardians. The analysis is based on a medium-scale neo-Keynesian model that considers households with different planning horizons. The simulations show that taking into account non-Ricardian households decreases the impact of economic policy on GDP, while significantly increasing the effects of fiscal policy. Moreover, the model with heterogeneous households better fits empirical data and correctly predicts the impact of government spending on consumption.
PL
Celem artykułu jest porównanie efektów polityki monetarnej i fiskalnej w modelu, w którym przyjmuje się występowanie tylko gospodarstw ricardiańskich, z wnioskami płynącymi z modelu uwzględniającego występowanie gospodarstw niericardiańskich. Analizę przeprowadzono na podstawie modelu nowokeynesowskiego średniej skali z heterogenicznymi gospodarstwami domowymi o różnej perspektywie planowania. Wykonane symulacje wskazują, że przy uwzględnieniu gospodarstw niericardiańskich z jednej strony oddziaływanie polityki monetarnej na PKB jest słabsze, a z drugiej strony wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę znacznie silniejszy, niż wynikałoby to ze standardowego modelu zakładającego homogeniczność gospodarstw domowych. Uwzględnienie heterogeniczności gospodarstw powoduje ponadto lepsze dopasowanie modelu do danych empirycznych, w tym poprawne przewidywanie kierunku oddziaływania wydatków rządowych na konsumpcję.
Year
Volume
290
Issue
4
Pages
39-61
Physical description
Dates
published
2017-08-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100734
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.