PL EN


2017 | 288 | 2 | 69-99
Article title

Sytuacja finansowa klubów Ekstraklasy w ujęciu metody DEA

Content
Title variants
EN
The Financial Situation of Polish Premier Division Soccer Clubs in Terms of the DEA Method
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to determine the financial standing of Polish Ekstraklasa premier-division soccer clubs. The Data Envelopment Analysis (DEA) model is applied to study technical efficiency ratios based on financial ratios describing the clubs’ financial condition. Statistical and econometric analyses were carried out in order to assess the relationship between performance indicators and the financial situation of the clubs, specifically their liquidity, profitability and debt. This study shows that there is a strong relationship between the condition and efficiency of the clubs. This finding was confirmed by the results of an analysis of the effectiveness of clubs as well as regression analysis. The clubs are classified into two groups: effective and ineffective. Highly effective clubs are in a significantly better financial position than ineffective ones. The current liquidity ratio was the best discriminator separating the clubs into the two groups and having the greatest impact on their growing effectiveness as the three basic financial indicators were analyzed. The impact of the two other indicators, profitability and debt, was much smaller. The discriminant function results were used to determine the financial standing of Ekstraklasa clubs in the 2014/2015 season.
PL
Celem artykułu jest opisanie wykorzystania współczynników efektywności rozwiązanych modelem super-efficiency metody Data Envelopment Analysis przy ocenie sytuacji finansowej klubów piłki nożnej, które w sezonie 2014/2015 rozgrywały mecze w najwyższej fazie rozgrywkowej w Polsce, w Ekstraklasie. W tym celu za pomocą analizy statystycznej i ekonometrycznej dokonano oceny współzależności pomiędzy współczynnikami efektywności a wskaźnikami sytuacji finansowej klubów sportowych: płynności, rentowności i zadłużenia. Z przeprowadzonych badań wynika, że pomiędzy kondycją a efektywnością istnieje silny związek. Badaną współzależność potwierdziły zarówno wyniki analizy testowania istotności różnic współczynników efektywności w dwóch grupach klubów (efektywnych i nieefektywnych), jak i analizy regresji. Kluby efektywne charakteryzują się istotnie wyższą kondycją finansową od klubów nieefektywnych. Spośród trzech wskaźników finansowych, najlepszym „dyskryminatorem” separującym kluby na dwie grupy oraz mającym największy wpływ na wzrost wielkości efektywności jest wskaźnik bieżącej płynności finansowej. Efekt pozostałych wskaźników, tj. rentowności i zadłużenia jest znacznie mniejszy. W rezultacie na podstawie wartości wyników funkcji dyskryminacyjnej określono standing finansowy klubów piłki nożnej Ekstraklasy za sezon 2014/2015.
Year
Volume
288
Issue
2
Pages
69-99
Physical description
Dates
published
2017-04-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100742
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.