PL EN


2017 | 291 | 5 | 73-104
Article title

Wpływ starzejącego się społeczeństwa na długookresowy wzrost gospodarczy Polski do roku 2050

Content
Title variants
EN
Impact of Population Aging on Poland’s Long-Term Economic Growth until 2050
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A number of demographic processes are ongoing that are bound to exert a far-reaching impact on economic activity through multifarious channels. These vital processes, which are largely exogenous to economic growth, should be perceived as a driving force of long-run socioeconomic development. The article deals with the main long-term macroeconomic consequences of population aging, chiefly its impact on economic prosperity as measured by GDP per capita in Poland until 2050. The starting point of the analysis is a macro-identity linking GDP per capita with various factors of production related to demographic indicators. Using a long-term demographic projection by Poland’s Central Statistical Office, an attempt is made to quantify the effects of demographic changes on the economy. The study employs quantitative methods such as econometric models, shift share and general equilibrium. The analysis finds that the demographic structure of Polish society will exert a diversified impact on GDP per capita. Initially, for about 15 years, this impact will be conducive to growth, but from the 2030 s onward it is likely to impede growth.
PL
Głębokie zmiany struktury demograficznej populacji Polski wpłyną na aktywność gospodarczą. Niezależne od uwarunkowań ekonomicznych, zmiany te będą silnie oddziaływały na przyszły rozwój społeczno-ekonomiczny kraju. W artykule oszacowano długookresowy wpływ starzejącego się społeczeństwa na wzrost gospodarczy Polski do roku 2050, mierzony dynamiką PKB per capita. Punktem wyjścia jest tożsamościowa dekompozycja wielkości PKB per capita i powiązanie wszystkich jej komponentów ze strukturą demograficzną populacji. Na podstawie długookresowej prognozy rozwoju demograficznego do roku 2050, opracowanej przez GUS, i adekwatnych metod analitycznych (modele ekonometryczne, shift share, równowaga ogólna) dokonano oceny wpływu starzejącego się społeczeństwa na dynamikę PKB per capita w Polsce do roku 2050. Z analizy wynika, że efekty te w ciągu najbliższych piętnastu lat będą pozytywne, ale od trzeciej dekady bieżącego stulecia spowolnią dynamikę wzrostu.
Year
Volume
291
Issue
5
Pages
73-104
Physical description
Dates
published
2017-10-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100743
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.