PL EN


2017 | 289 | 3 | 115-141
Article title

Exchange Rate Risk as an Obstacle to Export Activity

Content
Title variants
PL
Ryzyko kursowe jako przeszkoda w działalności eksportowej. Wnioski z Polski
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest określenie czynników determinujących podatność polskich firm przemysłu przetwórczego na ryzyko kursowe. W celu weryfikacji przyjętych założeń korzystamy z unikalnej bazy danych przedsiębiorstw do oceny wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na postrzegane ryzyko kursowe. Nasze obserwacje potwierdzają znaczenie ryzyka kursowego jako jednej z przeszkód w przypadku rozpoczynania i prowadzenia działalności eksportowej, a także jej rozszerzania na nowe rynki. Firmy doświadczające trudności w dostępie do finansowania, korzystające z finansowania za granicą, firmy, które doświadczają dewaluacji kursu negatywnie wpływającego na ich bilans finansowy, firmy innowacyjne i te, które importują, w większym stopniu odczuwają ryzyko kursowe. Jednocześnie firmy mające zagranicznego udziałowca, firmy z większym udziałem należności nominowanych w euro, fakturujące eksport w złotych, firmy konkurujące jakością produktu oraz poprzez kanały dystrybucji oraz te, które rozważają rozszerzenie działalności po wprowadzeniu euro, nie są tak wrażliwe na ryzyko wahań kursu. Podkreślając znaczenie ryzyka kursowego jako istotnego kosztu w działalności eksportowej przedsiębiorstw, formułujemy sugestie związane z zarządzaniem ryzykiem kursowym na poziomie mikro i makroekonomicznym.
EN
The focus of the paper is on identifying major factors that can determine the vulnerability of Polish manufacturing companies to exchange rate risk. In order to verify our hypotheses, we have estimated logistic regression models based on a unique database to assess internal and external factors that make companies vulnerable to exchange rate risk. Our observations confirm the importance of exchange rate variability as one of the obstacles to starting and conducting export activity as well as expanding it to new markets. We have found that exchange rate risk is particularly severe for companies that are financially constrained and get financing abroad as well as those whose balance sheets are negatively affected by devaluation. Also vulnerable are innovative firms and those that rely more on input imports. Exchange rate volatility appears to be less of a concern for foreign-owned companies and enterprises that have higher shares of euro-denominated receivables and invoice exports in the Polish zloty. Companies competing by means of product quality and distribution channels are also among those less vulnerable to exchange rate risk. Generally, we have confirmed the problem of exchange rate risk as an important cost to export activity. This gives some implications for exchange rate risk management at both the macroeconomic and microeconomic levels as well as for monetary integration.
Year
Volume
289
Issue
3
Pages
115-141
Physical description
Dates
published
2017-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100752
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.