PL EN


2016 | 285 | 5 | 71-89
Article title

Regulacyjna skala ekwiwalentności dla gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006–2014

Authors
Content
Title variants
EN
A Regulatory Equivalence Scale for Poland’s Households in 2006–2014
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper looks at changes in tax regulations and social benefits in Poland from 2006 to 2014 and evaluates their impact on the taxation of labor in the country depending on the type of family. By simulating a regulatory equivalence scale the paper shows that changes in tax and benefit rules were the most beneficial for large families with low income from employment. The average taxation of labor income in low-income families with two parents and three children decreased by almost 13 percentage points in the studied period, while the value of the regulatory equivalence scale for such families increased from 1.28 to 1.40. However, the values of the scale are still noticeably lower than those of the OECD scale. The impact of regulatory changes on the progressivity of the tax-and-benefit system and stronger dependence of labor taxation on the number of children were highlighted in the discussion of the results.
PL
Celem pracy jest analiza wpływu zmian w przepisach podatkowo-świadczeniowych wprowadzonych w Polsce w latach 2006–2014 na zróżnicowanie opodatkowania pracy ze względu na typ rodziny. Za pomocą symulacji wartości regulacyjnej skali ekwiwalentności wykazano, że zmiany podatkowo-świadczeniowe z lat 2006–2014 były najkorzystniejsze dla osób z rodzin wielodzietnych mających nisko płatną pracę. Pokazano m.in., że spadek przeciętnego opodatkowania z pracy w rodzinach „2+3” o niskich dochodach z pracy wyniósł prawie 13 p.p., a wartość regulacyjnej skali ekwiwalentności dla takich rodzin wzrosła z 1,28 do 1,40. Obliczone wartości skali są zauważalnie niższe od wartości skali OECD. W dyskusji wyników zwrócono uwagę na wpływ analizowanych zmian na wzrost progresywności systemu podatkowo-świadczeniowego i zróżnicowania opodatkowania pracy w zależności od liczby dzieci.
Year
Volume
285
Issue
5
Pages
71-89
Physical description
Dates
published
2016-10-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100776
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.