PL EN


2016 | 281 | 1 | 99-130
Article title

Efektywność finansowa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Content
Title variants
EN
The Financial Effectiveness of Poland’s Special Economic Zones
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study evaluates of the financial effectiveness of special economic zones (SEZ) in Poland. The author investigates factors influencing the financial performance of the zones by analyzing the benefits and costs of SEZ operations in Poland. The study covers the period of 1996–2012. The analysis shows that the benefits of SEZ operation substantially outweigh the costs. As of the end of 2012, the cumulative benefits amounted to PLN 80.9 billion, while total costs were PLN 15.4 billion. The article includes an assessment of the financial standing of 50 enterprises operating in Poland’s special economic zones, based on their financial statements. The author uses discriminatory and logit methods and investigates banking procedures to determine the financial standing of companies. The analysis finds that 48 companies had a good financial standing while two were not doing well financially. The article assesses the impact of the economic crisis on the performance of Poland’s special economic zones. The author examines the impact of the latest crisis on the financial standing of companies. The research indicates that Poland’s special economic zones are effective financially. Even though their operation has generated a great deal of controversy, they have contributed to the economic development of the country, mainly through the creation of new jobs.
PL
Celem artykułu jest syntetyczna ocena efektywności finansowej działalności specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Dokonanie takiej oceny wymaga przeprowadzenia wielu prac badawczych, m.in. zbadania efektywności specjalnych stref ekonomicznych z punktu widzenia budżetu państwa i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przeprowadzone badania nad efektami finansowymi stref obejmowały okres od 1996 r. do końca 2012 r. W wyniku przeprowadzonej analizy korzyści i kosztów funkcjonowania stref, otrzymano wyniki, które dały podstawę stwierdzić, że korzyści płynące z funkcjonowania stref znacznie przewyższają koszty. Łączne korzyści wyniosły bowiem 80,9 mld zł, natomiast łączne koszty 15,4 mld zł. Przez szesnaście lat bilans netto wyniósł więc 65,5 mld zł. Bilans wskazanych korzyści i kosztów wykazał efektywność finansową wszystkich stref, natomiast cel pracy został osiągnięty. W pracy zostały również zaprezentowane wyniki oceny kondycji finansowej pięćdziesięciu przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych a także uwzględniony został aspekt globalnego kryzysu. Badania przeprowadzone na podstawie sprawozdań finansowych próby przedsiębiorstw pozwalają stwierdzić, że podmioty poddane analizie odznaczają się dobrą kondycją finansową. Badania przeprowadzone w ramach tego artykułu wskazują, że specjalne strefy ekonomiczne są efektywne finansowo i pomimo różnych kontrowersji związanych z ich funkcjonowaniem, wpływają na rozwój gospodarczy kraju, głównie poprzez tworzenie jakże pożądanych nowych miejsc pracy.
Year
Volume
281
Issue
1
Pages
99-130
Physical description
Dates
published
2016-02-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100784
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.