PL EN


2015 | 275 | 1 | 27-54
Article title

Czy rozwijać energetykę jądrową w Polsce?

Content
Title variants
EN
Should Poland Press Ahead with Nuclear Power?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article focuses on an ongoing debate on whether or not Poland should go ahead with its plan to develop a nuclear power program. The author questions the government’s analyses of the cost-effectiveness of such a program. According to Szablewski, the government has failed to take into account the implications of power sector liberalization in its estimates. Moreover, the author says that, despite the steadily growing costs of nuclear power plant construction in real terms, the government mistakenly assumes that each new plant in Poland will cost less to build than previous facilities. Finally, Szablewski argues that the government has ignored various types of risks faced by developers. Therefore, analyses of the economic implications of nuclear power development should focus not on the future costs of nuclear power but on the construction costs at hand, according to Szablewski, especially as the cost-effectiveness of different future technologies for producing electricity is uncertain. The article refers to an ongoing animated debate on factors that determined the development of nuclear energy in the past and on the prospects for developing nuclear power plants in the future. The author concludes that there is no economic justification for building new nuclear plants in countries with liberalized power sectors. This especially applies to countries that are still thinking of building their first nuclear plants, Szablewski says, as well as those, like Poland, that have already decided to press ahead with nuclear power.
PL
Przedstawiony artykuł jest głosem w dyskusji na temat celowości rozwijania w Polsce energetyki jądrowej. Zaprezentowano w nim krytyczne spojrzenie na dotychczasowe podejście kręgów rządowych do rachunku opłacalności tego rodzaju energetyki, w którym po pierwsze, pomija, albo przynajmniej nie docenia się konsekwencji, jakie dla tego rachunku ma liberalizacja sektora elektroenergetycznego, po drugie, mimo szybko rosnących w rzeczywistości kosztów budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych ciągle przyjmuje się założenie, że będą one systematycznie maleć oraz po trzecie, nie uwzględnia się, bądź bagatelizuje znaczenie różnego rodzaju ryzyka, które w ostatnich latach zaczyna narastać. Oznacza to potrzebę przeniesienia punktu ciężkości w rachunku opłacalności z pytania, jaki będzie przyszły koszt wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych na pytania o: a) rozmiar nakładów na ich budowę, b) czy i po jakim koszcie uda się sfinansować ich budowę, w sytuacji, gdy stale rośnie stopień niepewności, co do stopnia przyszłej konkurencyjności kosztowej wielkoskalowej energetyki jądrowej w stosunku do innych technologii wytwarzania elektrycznej i c) czy w związku z tym ich budowa będzie w interesie gospodarstw domowych i będzie sprzyjać konkurencyjności gospodarki. Zasadniczym celem artykułu jest identyfikacja – na podstawie analizy literatury przedmiotu – głównych źródeł ryzyka budowy nowych elektrowni jądrowych po to, aby uzasadnić tezę, że stale rosnący rozmiar tego ryzyka podważa ekonomiczny sens ich budowy w krajach, które weszły na drogę rynkowej transformacji sektorów elektroenergetycznych. Dotyczy to zwłaszcza tych krajów, które – tak jak Polska – zamierzają dopiero wejść na drogę rozwoju tego rodzaju energetyki.
Year
Volume
275
Issue
1
Pages
27-54
Physical description
Dates
published
2015-02-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100815
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.