PL EN


2015 | 278 | 4 | 117-136
Article title

Determinanty długotrwałego bezrobocia w Polsce - perspektywa lokalna

Content
Title variants
EN
The Determinants of Long-Term Unemployment in Poland: A Local Labor Market Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper attempts to identify and classify the determinants of long-term unemployment “in different types of local economies” in Poland. The analysis uses a binary logit model and data from six local labor offices. The sample covers 44,000 individuals registered as unemployed as of Dec. 31, 2010. Each county represented a different type of local economy. The results of the study show that only seven of a wide array of analyzed variables influenced the probability of long-term unemployment in the same way in all local economies. These are called universal factors. The authors find that, regardless of the considered type of local economy, women, people over 50, individuals without language skills, parents of small children, and individuals living in rural areas are at greater risk of long-term unemployment than other citizens. Young age and long work experience help avoid long-term unemployment, the authors note. The impact of other variables varied. County-specific factors included the level of educational attainment and disability. This means that groups at risk of long-term unemployment may vary significantly across local labor markets, the authors say. They suggest that new “unemployed profiling procedures” be introduced to identify job seekers especially at risk of long-term unemployment at the local level.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i klasyfikacja determinant długotrwałego bezrobocia w różnych rodzajach lokalnych gospodarek w Polsce. W badaniu wykorzystano dane pobrane bezpośrednio z systemu publicznych służb zatrudnienia SyriuszStd z sześciu powiatów w Polsce, które objęły populację liczącą 44 tysięcy osób zarejestrowanych jako bezrobotne w dniu 31 grudnia 2010 roku. Każdy z powiatów reprezentował inny typ lokalnej gospodarki. Do identyfikacji czynników determinujących długotrwałe bezrobocie zastosowano metodę regresji logistycznej i analizę ilorazów szans. Uzyskane rezultaty pokazują, że spośród szerokiego zestawu analizowanych czynników tylko siedem ma charakter uniwersalny, oddziałując na ryzyko długotrwałego bezrobocia w każdej gospodarce w taki sam sposób. Wśród nich znalazły się: płeć, wiek do 29 i powyżej 50 lat, znajomość języków obcych, posiadanie dzieci w wieku do 6 lat i zamieszkiwanie na terenie gminy wiejskiej. Pozostałe czynniki, których oddziaływanie w poszczególnych rodzajach gospodarek było zróżnicowane - osłabiane bądź wzmacnianie przez warunki panujące lokalnie - określono jako specyficzne. Zaliczono do nich m.in.: różne poziomy wykształcenia, niepełnosprawność, liczbę posiadanych zawodów. Oznacza to, że grupy zagrożone długotrwałym bezrobociem w ujęciu lokalnym mogą istotnie różnić się między sobą. Bezcelowe wydaje się więc sztywne, odgórne definiowanie kategorii bezrobotnych, którym należy oferować określoną formę pomocy w pierwszej kolejności. W zamian do precyzyjnego wyłaniania adresatów działań aktywizacyjnych na lokalnym rynku pracy sugeruje się zastosowanie procedur profilowania bezrobotnych.
Year
Volume
278
Issue
4
Pages
117-136
Physical description
Dates
published
2015-08-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100837
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.