PL EN


2015 | 277 | 3 | 159-177
Article title

Card Payments in Poland: Determinants and Prospects

Content
Title variants
PL
Natężenia transakcji bezgotówkowych w Polsce: determinanty i prognozy
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu identyfikację głównych czynników mających wpływ na takie charakterystyki rynku płatności bezgotówkowych jak liczba oraz wartość transakcji zawieranych przy użyciu kart płatniczych, liczba posiadanych kart oraz liczba terminali EFTPOS. Estymacja stosownych modeli umożliwia wyznaczenie prognoz wymienionych zmiennych dla Polski w horyzoncie do 2017 r. W analizie wykorzystano przede wszystkim dane panelowe z krajów Unii Europejskiej z lat 2000–2012, zaś do estymacji zastosowano systemowy estymator Blundella i Bonda. Wyniki wskazują na kluczowe znaczenie przede wszystkim wskaźników zaufania społecznego oraz w nieco mniejszym stopniu rozwoju gospodarczego dla rozwoju rynku płatności bezgotówkowych. Jednocześnie prognozuje się dynamiczny wzrost tego rynku w najbliższych latach, zaś dynamika tego wzrostu powiązana jest ze spodziewaną dynamiką wzrostu gospodarczego, przy czym nawet przy przyjęciu pesymistycznego scenariusza wzrostu gospodarczego, wyniki wskazują na oczekiwany znaczny rozwój rynku płatności kartami.
EN
The paper examines Poland’s card payment market. It analyzes the determinants of card transactions and makes projections for the development of this market from 2015 to 2017. Studies point to a strong relationship between the development of cashless transactions and the rate of economic growth recorded by countries, the authors say. The article seeks to identify the key factors driving the card payment market, such as the number and value of card transactions, the number of cards held by individuals, and the number of electronic-funds-transfer-at-point-of-sale (EFTPOS) terminals. The authors build models based on panel data from European Union countries from 2000-2012. They use Blundell and Bond’s system-GMM estimator to treat the results in terms of causality rather than coexistence of the obtained effects. The role of trust in society and GDP growth are found to be important determinants of the development of the cashless transactions market. The authors’ projections suggest that Poland’s cashless transactions market will develop rapidly in the years ahead even if economic growth is slower than projected.
Year
Volume
277
Issue
3
Pages
159-177
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100849
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.