PL EN


2014 | 269 | 1 | 33-51
Article title

Zagrożenia wynikające z ingerencji państwa w chiński system bankowy

Authors
Content
Title variants
EN
China’s Banking System Risks Related to Government Intervention
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyzes possible threats to the stability of China’s banking sector. The research method used by the author includes a review of literature and empirical studies. The analysis shows that government intervention in the banking industry poses a series of risks to the country’s financial stability and blocks further development of the Chinese banking sector. China’s banking industry is dominated by five big state­ owned banks and there is no competition on the market, the author notes. Retail interest rates are capped very low in terms of inflation and cheap capital is channeled mainly to big state­ owned companies. This helps sustain economic growth at a high level. However, this kind of policy poses risks to the banking sector and the Chinese economy as a whole, Bisewska says. The author argues that ineffective allocation of funds leads to overinvestment in some sectors and to asset bubbles. As Chinese consumers and small and medium­ sized enterprises have limited access to credit, Bisewska notes, the shadow banking system is growing rapidly - not only in the form of illegal private lenders, but also as the off‐balance sheet activities of commercial banks. Another major threat to the system is a cyclical lending spree stemming from the need to generate fast economic growth through investment. Local governments are expected to finance many infrastructure projects, yet their revenue is insufficient, the author says. They are forced to borrow money from commercial banks, but in most cases are unable to pay their debts. As a result, there is a growing problem of non‐performing loans. The author concludes that interest rate liberalization, coupled with reduced government control over the banking sector and the introduction of a competitive environment, would have a positive impact on the Chinese financial system and the economy as a whole.
PL
Celem artykułu jest wskazanie potencjalnych zagrożeń dla systemu bankowego w Chinach. Zastosowaną metodą badawczą jest przegląd literatury i badań empirycznych. Wyniki analizy pokazują, że silna interwencja rządowa w dużym stopniu wpływa na powstawanie zagrożeń dla systemu bankowego i hamuje dalszy rozwój bankowości w kraju. W chińskim sektorze bankowym dominuje pięć dużych banków państwowych. Na rynku nie ma konkurencji. Dodatkowo detaliczne stopy procentowe są sztucznie utrzymywane na niskim poziomie, a tani kapitał kierowany jest głównie do sektora dużych przedsiębiorstw państwowych. Wysoki wzrost gospodarczy kraju jest w dużym stopniu generowany przez sektor bankowy. Taka polityka doprowadziła jednak do powstania wielu zagrożeń dla systemu, a także dla całej chińskiej gospodarki. Skutkiem nieefektywnej alokacji środków finansowych są bańki cenowe i nadmierne inwestycje we wspieranych przez rząd sektorach. Jednocześnie większości potrzeb w zakresie finansowania przedsiębiorstw prywatnych i osób fizycznych nie jest zaspokajana, dlatego na szeroką skalę rozwija się szara strefa bankowości - zarówno w formie prywatnych instytucji pożyczkowych, jak i poprzez pozabilansową działalność banków komercyjnych. Kolejne duże zagrożenie stanowią okresy nadmiernego kredytowania, które związane są z ogłaszanymi przez rząd centralny planami inwestycyjnymi. Skutkiem tego jest nagromadzenie w bilansach banków niespłacanych kredytów udzielanych rządom lokalnym, które starają się sprostać zaleceniom rządu centralnego. Wnioskiem z artykułu jest konieczność stopniowej liberalizacji stopy procentowej, zmniejszenia interwencji rządowej i dominacji pięciu dużych banków oraz wprowadzenia konkurencyjnego środowiska, aby chiński system bankowy bardziej efektywnie pełnił swoją funkcję.
Year
Volume
269
Issue
1
Pages
33-51
Physical description
Dates
published
2014-02-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100875
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.