PL EN


2014 | 271 | 3 | 35-62
Article title

Tax expenditures jako ukryta forma wydatków publicznych

Content
Title variants
EN
Tax Expenditures as a Hidden Form of Government Spending
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article looks at tax expenditures as a type of government spending classified as off-budget expenditures. The authors examine the influence of this form of government spending on the Polish budget. Tax expenditure is the revenue that a government foregoes through special tax credits, deductions, exclusions, exemptions, deferrals, and preferential tax rates. Tax expenditures reduce the tax burden in order to achieve specific tax policy goals. The focus on preferential tax structures is especially important now that many countries are struggling with imbalances in their public finance sectors and are grappling with growing public debts, the authors say. The overall estimated value of tax expenditures in Poland in 2011 amounted to $24.5 billion, according to the authors, while the general government deficit that year was $19 billion. This illustrates the scale of off-budget public spending, the authors say. In 2009–2011, tax expenditures accounted for 16.65% to 19.23% of total public spending, according to the authors, and the loss of government revenue was estimated at between 27.7% and 29.6% of state tax revenue. However, this part of public spending is not always transparent, the authors say. It evades public control and effectively limits the possibility of pursuing a responsible fiscal policy.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty tax expenditures jako wydatków zaliczanych do tzw. off-budget expenditures oraz pokazanie konsekwencji budżetowych ich stosowania w Polsce. Realizacja tak sformułowanego celu wymagała przeprowadzenia porównań z zakresu teoretycznych koncepcji tax expenditures oraz praktycznych rozwiązań stosowanych przez poszczególne państwa. Przedmiotowa kategoria jako element prawnej konstrukcji podatku, zaliczana jest do grupy preferencji podatkowych. Służy, przez zmniejszenie lub całkowite ograniczenie zobowiązania podatkowego, realizacji określonych celów polityki podatkowej i jest często, ze względu na możliwość ukrycia i pominięcia w procedurze budżetowej, wykorzystywana przez polityków. Skupienie uwagi na tym aspekcie podatku jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji budżetowej, kiedy duża grupa państw, w tym także Polska, boryka się z nierównowagą finansów publicznych i wzrastającym zadłużeniem. Ogólną wartość TEs w Polsce w 2011 r. oszacowano na poziomie 24,5 mld USD. Gdy porówna się tę kwotę do deficytu sektora finansów publicznych, wynoszącego w 2011 r. 19,0 mld USD, wyraźnie widać skalę wydatków realizowanych poza procedurą budżetową. W latach 2009–2011 udział TEs w wydatkach publicznych ogółem kształtował się w przedziale od 16,65 do 19,23%, a utratę dochodów budżetowych w wyniku ich zastosowania oszacowano na poziomie od 27,7 do 29,6% dochodów z podatków państwowych. Ta nie zawsze jawna część wydatków publicznych niestety wymyka się spod kontroli i skutecznie ogranicza możliwość prowadzenia odpowiedzialnej polityki fiskalnej.
Year
Volume
271
Issue
3
Pages
35-62
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100876
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.