PL EN


2014 | 270 | 2 | 81-102
Article title

Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych

Content
Title variants
EN
The Role of Mutual Funds in Corporate Governance Processes Among Listed Companies in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article evaluates the role of mutual funds as shareholders in companies listed on the Warsaw Stock Exchange as of the end of 2006, 2008 and 2010. The authors examine the involvement of mutual funds in the stock of publicly traded companies as well as the position of these funds compared to that of the largest shareholders. The authors also investigate the characteristic features of publicly traded companies whose shares are part of mutual fund portfolios. These companies are analyzed taking into account the status of the leading shareholder and various aspects of company operations such as human resources policy, business performance and changes to the ownership structure. The authors conclude that that mutual funds play a limited role in corporate governance processes in publicly traded companies in Poland. This is primarily due to the relatively low financial involvement of the funds. Companies whose shareholders include mutual funds usually meet higher standards in terms of corporate governance than other businesses. This may stem from the fact that mutual funds are capable of selecting better companies for their portfolios than other shareholders, Adamska and Urbanek say.
PL
Celem artykułu była ocena roli, jaką pełnią towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) jako akcjonariusze w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na koniec 2006 r., 2008 r. i 2010 r. Przedmiotem analizy były udziały TFI w kapitale spółek publicznych, ich pozycja w stosunku do największych akcjonariuszy, charakterystyka spółek publicznych, których akcje znajdują się w portfelach funduszy inwestycyjnych, ze względu na ich wielkość i typ akcjonariusza dominującego oraz wynikające z tego implikacje dla takich aspektów funkcjonowania spółek, jak polityka kadrowa, wyniki ekonomiczne, zmiany w składzie akcjonariatu. Otrzymane rezultaty pokazują na ograniczoną rolę, jaką mogą pełnić fundusze inwestycyjne w procesach nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach publicznych. Wynika to przede wszystkim z relatywnie niewielkiej skali zaangażowania kapitałowego funduszy. To, że spółki, w których akcjonariacie występują fundusze inwestycyjne, charakteryzują się na ogół bardziej korzystnymi standardami nadzoru korporacyjnego może wynikać z przewagi TFI w stosunku do innych akcjonariuszy, jeśli chodzi o ocenę spółek portfelowych. Prowadzi to do selekcji lepszych spółek do portfeli i może oznaczać, że TFI stają się beneficjentami lepszych procedur nadzorczych stosowanych przez akcjonariuszy większościowych, legitymizując tylko swoją obecnością w akcjonariacie wysoką jakość tych procedur.
Year
Volume
270
Issue
2
Pages
81-102
Physical description
Dates
published
2014-04-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100885
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.