PL EN


2014 | 273 | 5 | 113-132
Article title

Wpływ długu publicznego na oczekiwania inflacyjne konsumentów w Europie

Content
Title variants
EN
The Impact of Public Debt on Consumer Inflation Expectations in Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study analyzes the impact of public debt on consumer inflation expectations in 20 selected European countries. According to the so‑called fiscal theory of the price level, fiscal policy may influence the inflation rate. Consequently, it may also influence inflation expectations. In order to check whether or not European consumers understand the relationship proposed by the fiscal theory of the price level, the author estimates an inflation expectations equation with the public debt‑to‑GDP ratio as one of the explanatory variables. Moreover, the author analyzes the macroeconomic efficiency of inflation expectations with respect to public debt. Mackiewicz­‑Łyziak estimates the equations using panel data. The results suggest that in low‑indebted countries the public debt level does not significantly influence consumer inflation expectations. In heavily indebted countries, on the other hand, higher public debt leads to an increase in inflation expectations, the author notes. Moreover, in countries with high public debt, consumers tend to process data on debt in an effective manner, Mackiewicz­‑Łyziak says, while in low‑indebted countries expectational errors are not orthogonal with respect to information on the public debt level. The author concludes that the research points to the existence of an additional channel-an “expectations channel”-through which high public debt affects future inflation.
PL
Zgodnie z fiskalną teorią poziomu cen polityka fiskalna może mieć wpływ na stopę inflacji, a zatem potencjalnie może także wpływać na oczekiwania inflacyjne. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy w rzeczywistości taka zależność istnieje. W badaniu przedstawiony został wpływ długu publicznego na oczekiwania inflacyjne konsumentów w 20 krajach europejskich, wysoko i nisko zadłużonych. W artykule analizujemy, czy konsumenci europejscy rozpoznają zagrożenie dla stabilności cen związane z wysokim zadłużeniem i w jaki sposób uwzględniają informację dotyczącą długu publicznego przy formułowaniu oczekiwań inflacyjnych. Na danych panelowych estymowane jest równanie oczekiwań inflacyjnych, w którym jedną ze zmiennych objaśniających jest stosunek długu publicznego do PKB. Ponadto ocenie poddana jest makroekonomiczna efektywność oczekiwań inflacyjnych względem długu publicznego. Wyniki badania pokazują, że w grupie krajów nisko zadłużonych dług publiczny nie wpływa w istotny sposób na oczekiwania inflacyjne konsumentów, natomiast w grupie krajów wysoko zadłużonych istnieje dodatni, istotny wpływ wielkości zadłużenia na oczekiwania. Ponadto w krajach, gdzie dług rzeczywiście może stanowić zagrożenie i uruchomić procesy inflacyjne, konsumenci przetwarzają informację na jego temat w sposób efektywny, podczas gdy w krajach nisko zadłużonych błędy prognoz nie są ortogonalne względem informacji na temat długu. Jednym z istotnych wniosków płynących z przedstawionego badania jest to, że sugeruje ono występowanie dodatkowego kanału, poprzez który wysokie zadłużenie może przekładać się na wyższą inflację, mianowicie kanału oczekiwań.
Year
Volume
273
Issue
5
Pages
113-132
Physical description
Dates
published
2014-10-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100894
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.