PL EN


2014 | 269 | 1 | 121-139
Article title

Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego w Polsce

Content
Title variants
EN
How Enterprise Size Impacts Innovation in Polish Industry
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article looks at how the size of enterprises influences innovation in Polish industry. The author attempts to determine whether or not enterprise size has an impact on different forms of innovation and whether this calls for a revision in the government’s innovation policy. The article also aims to establish whether or not Polish industrial enterprises innovate in a different way than their counterparts in highly developed countries. In transition economies, enterprise size influences economic processes, including innovation in industry, the author says. The methodological part of the study makes use of a probit modeling approach based on probability theory. The results of the study show that the key to enhanced innovation is to encourage medium-sized and large enterprises to innovate, the author says. Micro and small businesses, on the other hand, exhibit a low level of risk acceptance, Świadek adds. Still, over time, innovation in small businesses tends to evolve toward the pattern observed in medium-sized and large enterprises, according to the author. The article identifies areas in which the author believes innovation should be particularly supported by the government.
PL
Przedmiotem artykułu jest kwestia wpływu poszczególnych klas wielkości przedsiębiorstw na aktywność polskiego systemu przemysłowego. Autor stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: po pierwsze, czy podmioty różnej wielkości odmiennie realizują działalność innowacyjną, po drugie, jeżeli tak, to czy takie zróżnicowanie powinno wpływać na kształtowanie bądź korektę realizowanej w Polsce polityki innowacyjnej, i po trzecie, czy zachowania przedsiębiorstw przemysłowych zlokalizowanych w naszym kraju w badanym obszarze znacząco odbiegają od tych obserwowanych w krajach wysoko rozwiniętych. W krajach przechodzących etap transformacji struktura wielkości przedsiębiorstw wpływa na procesy ekonomiczne, w tym również na aktywność innowacyjną w przemyśle. Głównym celem badania była próba określenia wpływu klas wielkości przedsiębiorstw na ich aktywność innowacyjną w obrębie polskiego systemu przemysłowego, a w konsekwencji określenie warunków brzegowych dla modelowej struktury narodowej sieci innowacji uwzględniającej specyfikę Polski, pozwalającej na umiejętne kreowanie polityki innowacyjnej. Część metodyczna opracowania została przygotowana na podstawie modelowania probitowego bazującego na rachunku prawdopodobieństwa. Badania wskazują, że kluczem do akceleracji rozwoju innowacji jest stymulowanie tej aktywności głównie w podmiotach średnich i dużych. Mikro‐ i małe przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce charakteryzują się z kolei niskim poziomem skłonności do podejmowania ryzyka. W miarę upływu czasu aktywność innowacyjna tych ostatnich ewoluuje jednak w kierunku ich średnich i dużych odpowiedników. Artykuł wskazał obszary, które powinny być szczególnie wspierane przez politykę innowacyjną państwa, starając się wyznaczyć w Polsce jej długoterminowe ramy.
Year
Volume
269
Issue
1
Pages
121-139
Physical description
Dates
published
2014-02-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100895
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.