PL EN


2014 | 273 | 5 | 161-187
Article title

Konwergencja regionalna w Hiszpanii w latach 1995–2012

Authors
Content
Title variants
EN
Regional Convergence in Spain in 1995–2012
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article examines the process of regional convergence in Spain from 1995 to 2012. The author uses both beta- and sigma­‑convergence measures. The research confirms the existence of absolute convergence in Spain during the studied 17‑­year period, the author says. Regions with a high level of per capita income in the base year had lower economic growth rates, Piętak notes, adding that “income dispersion around the average income was reduced, confirming the existence of sigma­‑convergence.” The research shows that there was a process of convergence in labor productivity in the analyzed period. In the case of labor productivity the capital/labor ratio played the key role, Piętak says, while capital productivity was less important. The author also examined the process of convergence for two other factors affecting labor productivity: human capital and R&D expenditure. In this case Spanish regions showed a strong convergence in the analyzed period, Piętak notes. The author used Polish, English and Spanish research reports when writing the article. Statistical data on Spain and its autonomous regions used in the paper come from Spain’s National Statistics Institute and ­AMECO, the annual macroeconomic database of the European Commission’s Directorate General for Economic and Financial Affairs. Piętak also used data made available by Spain’s Bancaja Foundation and the Valencian Institute of Economic Research (IVIE).
PL
Celem artykułu jest zbadanie procesu konwergencji regionalnej w Hiszpanii w latach 1995–2012. W opracowaniu wykorzystano koncepcję konwergencji absolutnej i miary beta i sigma konwergencji. Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie zjawiska konwergencji absolutnej w Hiszpanii w analizowanym okresie. Regiony z wysokim poziomem dochodów per capita w roku bazowym charakteryzowały się niższą dynamiką wzrostu gospodarczego w porównaniu z regionami rozwiniętymi. Ponadto dyspersja dochodów wokół dochodu średniego także uległa redukcji, co potwierdza istnienie konwergencji typu sigma. Konwergencja pomiędzy regionami Hiszpanii występowała także w przypadku produktywności pracy. Przeprowadzone analizy pokazały, że w głównej mierze bazowała ona na konwergencji technicznego uzbrojenia pracy. Konwergencja produktywności kapitału odegrała mniejsze znaczenie. W artykule przeprowadzono także badania dotyczące procesu konwergencji innych czynników wpływających na poziom produktywności pracy, a mianowicie zbadano konwergencję w poziomie kapitał ludzkiego oraz wydatkach ponoszonych na badania i rozwój. W ich przypadku regiony hiszpańskie wykazały silną konwergencję. Autor przygotowując artykuł wykorzystał literaturę polską, angielską oraz hiszpańską. Dane statystyczne dotyczące Hiszpanii oraz jej autonomicznych regionów pochodzą z bazy udostępnionej przez Instituto Nacional de Estadística, ­AMECO oraz Fundación Bancaja­‑Ivie.
Year
Volume
273
Issue
5
Pages
161-187
Physical description
Dates
published
2014-10-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100907
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.