PL EN


2013 | 261 | 1-2 | 31-51
Article title

Ujęcia teoretyczne wczesnej i szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Theoretical Approaches to Early and Quick Internationalization of Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses selected theoretical approaches to early internationalizing companies (EIC). These approaches deal with the key internal and external determinants of the early and quick internationalization of small and medium-sized companies. Most of the models discussed by the author refer to the concept of international entrepreneurship. The personal characteristics of the founder/first owner of a company are a key factor in the models discussed, the author says. The author uses descriptive and comparative methods in the article. The models presented include six major theoretical approaches to early internationalizing companies, developed in economically advanced countries by Madsen and Servais; Rasmussan, Madsen and Evangelista; Rialp, Rialp and Knight; Mainela, Pernu and Puhakka; Andersson; and Evers. There is also a seventh approach developed by two Polish authors, Cieślik and Kaciak, who highlight the links between the early internationalization of companies and international entrepreneurship as well as economic reforms in postcommunist countries in Central and Eastern Europe. The article also aims to predict future directions of research into EIC.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie i omówienie najważniejszych podejść teoretycznych (modeli) wyjaśniających zjawisko przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych (PWU). Przedstawiają one główne determinanty, wewnętrzne i zewnętrzne, wczesnej i szybkiej internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Modele zawierają mniej czy bardziej bezpośrednie odniesienia do koncepcji przedsiębiorczości międzynarodowej. Szczególnie istotne znaczenie mają w większości cechy założycieli/pierwszych właścicieli omawianych przedsiębiorstw. Zastosowano podejście opisowe i porównawcze. Przedstawiono sześć modeli pochodzących od autorów z krajów wysoko rozwiniętych, na które często powołują się badacze piszący o PWU. Są to modele opracowane przez: Madsena i Servaisa; Rasmussana, Madsena i Evangelistę; Rialpa, Rialpa i Knighta; Mainelę, Pernu i Puhakkę, Anderssona; Evers. W artykule zaprezentowano także model polskich autorów, Cieślika i Kąciaka, odnoszący się do związków między transformacją systemową (głównie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej), przedsiębiorczością międzynarodową i zakładaniem PWU. Wskazano na najważniejsze elementy modeli oraz dalsze badania, dla których przedstawione modele mogą się stać punktem wyjścia. Ponadto przedstawiono przewidywane kierunki dalszych badań nad PWU, które mogłyby stanowić kolejne przyczynki do wiedzy na ich temat.
Year
Volume
261
Issue
1-2
Pages
31-51
Physical description
Dates
published
2013-02-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100934
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.