PL EN


2013 | 262 | 3 | 37-55
Article title

Opodatkowanie przedsiębiorstw jako determinanta bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Corporate Taxation as a Determinant of Foreign Direct Investment in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper analyzes the impact of corporate tax rate differentials between countries on foreign direct investment in European Union countries using panel data on bilateral FDI flows. The author’s research assumptions are that foreign direct investment responds to tax rate differentials between countries and that taxation has a negative impact on FDI, which means that lower tax rates attract FDI. The article examines the relationship between corporate taxation and FDI using data for all 27 EU member countries over the period 1998-2009. The econometric analysis is based on an augmented gravity model. The empirical results indicate that the reaction of foreign direct investment to forward-looking effective tax rate differentials between countries is negative. This outcome implies that lowering effective tax rates in the host country relative to the investing country increases net FDI outflows from the home country. However, such a relationship between corporate taxation and FDI is not confirmed by empirical evidence for the statutory tax rate. This may suggest that, in their location decisions, investors take into account the effective indicators of the corporate tax burden, which depends not only on the statutory tax rate but also on other aspects of the tax system determining the amount of tax paid, the author concludes.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu różnic w stopach opodatkowania przedsiębiorstw pomiędzy krajami na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej w oparciu o dane panelowe obejmujące dwustronne przepływy BIZ. Oczekuje się, iż bezpośrednie inwestycje zagraniczne reagują na różnice w stopach opodatkowania przedsiębiorstw pomiędzy krajami, zaś wpływ opodatkowania na BIZ jest ujemny tzn. niższe stopy podatkowe przyciągają inwestycje. Zależność pomiędzy opodatkowaniem przedsiębiorstw a BIZ badano przy wykorzystaniu próby obejmującej wszystkie kraje tworzące obecnie UE-27 w latach 1998-2009. Analizę ekonometryczną oparto o rozszerzoną postać równania grawitacyjnego. Wyniki badania empirycznego wskazują, iż reakcja bezpośrednich inwestycji zagranicznych na różnice w efektywnych stopach podatkowych typu forward-looking pomiędzy krajami jest ujemna. Oznacza to, iż obniżenie tych stóp w kraju goszczącym w stosunku do kraju inwestora powoduje wzrost odpływów netto BIZ z gospodarki inwestującej. Występowania takiej zależności nie stwierdzono w odniesieniu do stopy nominalnej. Może to sugerować, iż inwestorzy podejmując decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji biorą pod uwagę wskaźniki efektywne, które oprócz stopy nominalnej uwzględniają także inne aspekty systemów podatkowych determinujące wielkość płaconych podatków.
Year
Volume
262
Issue
3
Pages
37-55
Physical description
Dates
published
2013-03-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100935
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.