PL EN


2013 | 265 | 7-8 | 37-61
Article title

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
The Impact of Mobile Technology on the Marketing Activities of Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyzes the impact of new information technology on business, with a special focus on mobile technology. New information technology influences the development of the economy, turning it into what is known as “the new economy” or “the digital economy,” the author says. The article aims to identify contemporary trends influencing the development of the mobile business. The research method used is based on an analysis of secondary data, including publications on the mobile business, in addition to European Union statistics, reports by Polish and international consulting companies and mobile marketing agencies, and data published by leading telecommunications companies. The author sets out to confirm the hypothesis that the introduction of new information technology is one of the most important factors influencing the economic development of many countries, including Poland. The mobile business is entering a new era called the PC+ era and marked by the use of not only general-purpose desktop and laptop computers, but also mobile devices, Sznajder says. Contemporary technology and consumer trends influence the business activities of many companies, especially in the field of marketing. Thanks to mobile information technology, companies can make more effective marketing decisions in areas such as product development, prices, distribution systems and promotion, according to the author. Under such conditions, the interaction of companies with their customers is changing considerably. Companies from different sectors are embracing these trends to improve their competitiveness, the author says. They are developing the mobile business by using both traditional offline methods and modern online methods.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja współczesnych trendów wpływających na rozwój biznesu mobilnego, szczególnie na działania marketingowe przedsiębiorstw. Jako metodę badawczą wybrano badania wtórne, polegające na analizie zróżnicowanych informacji z takich źródeł, jak monografie, dotyczące nowych technologii informacyjnych, dane statystyczne Unii Europejskiej, raporty ministerstw gospodarczych, raporty międzynarodowych i polskich firm konsultingowych, agencji marketingu mobilnego oraz dane największych firm telekomunikacyjnych. Efektem analizy, przeprowadzonej w artykule jest potwierdzenie tezy, że następuje szybki wzrost zastosowania technologii mobilnych w biznesie, szczególnie w działaniach marketingowych. Na ten rozwój wpływa zarówno szybki rozwój mobilnych technologii informacyjnych, jak też zmiany w zachowaniach nabywców na rynku, do których przedsiębiorstwa różnych branż muszą się dostosować. Ponieważ konsumenci coraz częściej korzystają z tych urządzeń także w dostępie do Internetu, to przedsiębiorstwa muszą tę tendencję uwzględniać. Dzięki technologiom mobilnym przedsiębiorstwa mogą podejmować bardziej skuteczne działania marketingowe, dotyczące wszystkich elementów, czyli kształtowania produktów, cen, dystrybucji i promocji. Zmienia się też sposób interakcji przedsiębiorstw z nabywcami ich produktów. Biznes wkroczył już w taki etap, kiedy coraz większe znaczenie ma korzystanie z urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, czy też smartfony, tablety i e-czytniki. Przedsiębiorstwa różnych branż w coraz większym stopniu wykorzystują tę tendencję i rozwijają biznes mobilny. Szczególnie jest to widoczne w działaniach marketingowych. Musi on być prowadzony łącznie z tradycyjnymi działaniami przedsiębiorstw (off-line) i wykorzystywaniem Internetu (on-line). Taki sposób funkcjonowania przedsiębiorstw stwarza dla nich szansę na poprawę konkurencyjności. Wyniki tego badania dają podstawy do podjęcia badań pierwotnych w polskich przedsiębiorstwach.
Year
Volume
265
Issue
7-8
Pages
37-61
Physical description
Dates
published
2013-08-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100936
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.