PL EN


2013 | 268 | 11-12 | 73-92
Article title

Wczesne umiędzynarodowienie a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Early Internationalization and Firm Performance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article reviews key theoretical concepts and empirical studies on the relationship between early internationalization and company performance. The author uses descriptive and comparative methods in the article. The paper discusses an array of theoretical arguments for a positive and negative internationalization-performance relationship. The key theoretical concepts related to the costs of firm internationalization are presented. The author identifies different categories of internationalization costs that affect firm performance. Witek-Hajduk also highlights theoretically derived and empirically shown relationships between the degree of internationalization and firm performance. Moreover, the article discuses the results of several empirical studies conducted in highly developed countries on the relationship between early internationalization and firm performance. According to these empirical studies, early internationalization has a positive impact on firm performance. The author highlights a research gap: there is a lack of empirical studies on the relationship between early internationalization and the performance of Polish firms and companies from other emerging markets.
PL
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu literatury, w tym badań empirycznych dotyczących zależności między internacjonalizacją a wynikami przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Zastosowano ujęcie opisowe i porównawcze. Dokonano przeglądu prezentowanych w literaturze przedmiotu argumentów tak za pozytywnym, jak i za negatywnym wpływem umiędzynarodowienia, w tym wczesnej internacjonalizacji, na wyniki przedsiębiorstwa. Przedstawiono koncepcje teoretyczne internacjonalizacji przedsiębiorstwa, które podejmują kwestię kosztów związanych z umiędzynarodowieniem i ich wpływu na wyniki (performance). Zaprezentowano także, stwierdzone na podstawie badań empirycznych, różne zależności między stopniem internacjonalizacji a wynikami przedsiębiorstw, zwracając uwagę na to, że autorzy tych badań stosowali różne mierniki wyników, a także różnorodne wskaźniki stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa, a badania były realizowane przede wszystkim na grupach dużych i średnich firm. Przedstawiono i porównano wyniki wybranych badań na temat wpływu wczesnego umiędzynarodowienia na wyniki przedsiębiorstwa. Dostępne w literaturze wyniki badań empirycznych zrealizowanych w krajach wysoko rozwiniętych potwierdzają tezę, że wczesne umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa może mieć wpływ na jego wyniki. Stwierdzono również lukę badawczą: brakuje badań nad wpływem wczesnej internacjonalizacji na wyniki przedsiębiorstw wywodzących się z Polski i innych krajów, których gospodarki w ciągu ostatnich trzech dekad weszły na drogę transformacji.
Year
Volume
268
Issue
Pages
73-92
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100950
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.