PL EN


2013 | 268 | 11-12 | 93-112
Article title

Współpraca w klastrach w różnych fazach ich cyklu życia

Content
Title variants
EN
Cooperation Within Clusters at Various Stages of Their Life Cycle
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article explores the role that Polish business clusters play in the transfer of knowledge and innovation from science to business. It also identifies the forms of such cooperation at individual stages of cluster functioning. The discussion shows that the forms of knowledge and innovation transfer from research centers to enterprises are changing with the development of clusters. This conclusion is based on an analysis of available literature as well as on the findings of empirical studies. The article describes individual stages of cluster development and their role in the process of knowledge and technology transfer. The author evaluates the scope of collaboration between research centers and enterprises working as part of clusters. According to respondents, collaboration with the science sector enhances the technological advancement of businesses and boosts their competitive advantage. Despite these obvious gains, however, such collaboration is still limited in Poland, the author says.
PL
Celem artykułu jest określenie roli polskich klastrów w transferze wiedzy i innowacji z nauki do biznesu i zidentyfikowanie form współpracy w poszczególnych fazach ich funkcjonowania. Rozważania służą weryfikacji hipotezy, że wraz z rozwojem klastrów zmieniają się formy transferu wiedzy i innowacji z podmiotów naukowych do przedsiębiorstw. Oparto je na analizie literatury przedmiotu i wynikach badań empirycznych. Artykuł zawiera opis etapów rozwoju klastrów, ich znaczenia w procesie przepływu wiedzy i technologii, a także ocenę zakresu współpracy przedsiębiorstw i podmiotów naukowych należących do struktur klastrowych. Kooperacja, zdaniem badanych, zwiększa poziom zaawansowania technologicznego podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie również ich przewagę konkurencyjną. Mimo tego pozytywnego wpływu współpraca między środowiskiem nauki i biznesu klastrów w Polsce jest jeszcze ograniczona.
Year
Volume
268
Issue
Pages
93-112
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100958
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.