PL EN


2013 | 266 | 9 | 117-138
Article title

Determinanty nietypowych form zatrudnienia absolwentów w Polsce

Content
Title variants
EN
The Determinants of Atypical Forms of Employment in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article examines factors determining atypical forms of employment for graduates in Poland. According to the authors, labor market entry in Poland increasingly takes place through atypical – or flexible – forms of employment understood as any form of employment different than a permanent contract of employment. The role of atypical forms of employment in Poland has steadily increased since the country’s transition to a market economy in 1989, the authors say. Between 2001 and 2011, the proportion of these forms of employment in the 15-24 age group rose by 32 percentage points, while the average increase in the EU as a whole was only 3.5 points. International empirical studies show that atypical forms of employment can significantly influence many aspects of a professional career, the authors say. Some researchers argue that atypical forms of employment have a negative impact on wages (D. Bertrand-Cloodt et al. 2011; F. McGinnity et al. 2005) as well as on job satisfaction (M. de Graaf-Zijl 2005). Against this background, the authors set out to establish what individual characteristics determine the probability of atypical employment. They use logit models to identify individual determinants of short-term employment as well as of various forms of freelancing and post-graduate internships. The data comes from a special project administered by the Polish Ministry of Labor and Social Policy, called A Study of the Economic Activity of Graduates. The authors identify factors that increase the probability of atypical forms of employment. The most prominent factors include having graduated after 2004, being a woman, having a low level of education, postponing your labor market entry, and getting a first job that does not match your education profile, Wincenciak and Zys say. On the other hand, graduates with a university education and those whose parents are better educated are more likely to find permanent employment, the authors say.
PL
Celem artykułu jest analiza determinant nietypowych form zatrudnienia absolwentów w pierwszej pracy w Polsce. Wejście na rynek pracy w Polsce coraz częściej odbywa się poprzez tzw. nietypowe formy zatrudnienia (nazywane też niekiedy jako formy elastyczne), rozumiane jako forma inna, niż praca na czas nieokreślony. Udział nietypowych form zatrudnienia wśród pracujących w Polsce zwiększa się stale od początku transformacji. Tylko w okresie 2001-2011 udział osób wykonujących pracę na czas określony w Polsce, w grupie wieku 15-24 lata, zwiększył się o ponad 32 pkt proc., podczas gdy średnio w krajach UE wzrost ten wyniósł zaledwie 3,5 pkt proc. W literaturze światowej stwierdzono istotny wpływ posiadania tzw. nietypowego zatrudnienia na wiele aspektów kariery zawodowej. Stwierdzono m.in. negatywny wpływ na płace [Bertrand-Cloodt et al., 2011], [Mertens et al., 2007] oraz na zadowolenie z pracy [de Graaf-Zijl, 2005]. Z tego powodu w artykule starano się odpowiedzieć na pytanie, jakie indywidualne cechy pracujących wpływają na większe prawdopodobieństwo posiadania pracy w formie nietypowej. Za pomocą modelu logitowego badane są indywidualne determinanty zatrudnienia terminowego, pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz praktyki i stażu bezpośrednio po ukończeniu edukacji. Baza danych empirycznych pochodzi z projektu Badanie Aktywności Zawodowej Absolwentów w Kontekście Realizacji Programu „Pierwsza Praca”. W wyniku przeprowadzonej analizy, do czynników zwiększających prawdopodobieństwo posiadania zatrudnienia w nietypowej formie można zaliczyć m.in.: późniejszy moment ukończenia edukacji, bycie kobietą, odłożenie w czasie momentu podjęcia pracy czy fakt wykonywania pracy niezgodnej z kierunkiem wykształcenia. Z kolei posiadanie wyższego wykształcenia, zarówno przez ankietowanego, jak i jego rodziców, zmniejsza prawdopodobieństwo elastycznego zatrudnienia.
Year
Volume
266
Issue
9
Pages
117-138
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100965
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.