PL EN


2012 | 258 | 9 | 79-91
Article title

Bieguny konkurencyjności we Francji jako platforma współpracy nauka-biznes

Content
Title variants
EN
Competitiveness Clusters as a Platform for Collaboration Between Science and Business in France
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article offers an overview of the functioning of France’s competitiveness clusters as a response to the European Union’s Europe 2020 strategy. The role of competitiveness clusters is to strengthen the innovativeness and competitiveness of companies and to reinforce industry-science relations. The paper is based on a literature review and on empirical research using questionnaires and in-depth interviews. The paper reviews Europe 2020 targets for the EU as a whole and for France in particular as well as guidelines to achieve these targets in terms of industry-science cooperation formulated in France’s National Reform Program for the 2011-2014 period. The author also discusses the specific nature of French competitiveness clusters and the results of empirical research on cooperation between companies and public research centers. The main conclusion resulting from the empirical research is that cooperation between these two actors is still fraught with difficulties.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania francuskich biegunów konkurencyjności jako instrumentu polityki przemysłowej stanowiącego odpowiedź na unijne założenia strategii Europa 2020, i co się z tym wiąże, jako rozwiązania, które ma przyczyniać się do zacieśniania współpracy sektora przedsiębiorstw i nauki. Rozważania oparto na studiach literaturowych oraz na rezultatach badań empirycznych wykorzystujących jako narzędzia badawcze ankietę i wywiad pogłębiony. W artykule zaprezentowano założenia strategii Europa 2020 dla UE 27 oraz dla Francji, zarysowano narzędzia ich realizacji w zakresie współpracy nauka-biznes zaplanowane w ramach francuskiego krajowego programu reform na lata 2011-2014. W dalszej kolejności omówiono specyfikę funkcjonowania francuskich biegunów konkurencyjności oraz zrelacjonowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych we Francji, dotyczących współpracy sektora naukowego i przedsiębiorstw w ramach biegunów konkurencyjności. Główny wniosek wypływający z prezentowanych badań, dotyczy wciąż istniejących trudności występujących we współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi w ramach biegunów konkurencyjności.
Year
Volume
258
Issue
9
Pages
79-91
Physical description
Dates
published
2012-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_101022
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.