PL EN


2019 | 298 | 2 | 149-174
Article title

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Indii

Content
Title variants
EN
Foreign Direct Investment in the Indian Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Two periods can be distinguished in the history of India since it won independence: 1947-1990 and 1991-2018. Until 1990 the Indian economy was highly centralised and autarkic. This kind of policy did not produce positive results. The growth rate in that period ranged from 3 to 4 percent and was one of the lowest in Asia. In 1991, sweeping reforms were carried out based on liberalising and deregulating the economy. Since then economic growth has accelerated significantly. In 1991-2017 only China outperformed India in terms of GDP growth. Foreign direct investment (FDI) is one of the most vital factors conducive to the rapid development and modernisation of India’s economy. India has moved up to third position among countries with the largest influx of FDI in Asia, behind only China and Singapore. Every year 4 to 8 percent of India’s overall capital expenditure comes from foreign investors. In 2017, India accounted for 1.2 percent of the global accumulated FDI stock. Foreign direct investment in India is allocated to cutting-edge services and industry sectors. Enterprises from highly developed countries lead the way among investors in India.
PL
W historii niepodległych Indii wyróżnia się dwa okresy: lata 1947-1990 oraz 1991-2018. Do 1990 roku gospodarka indyjska była bardzo scentralizowana i autarkiczna. Realizacja takiej polityki nie przynosiła dobrych efektów. Tempo wzrostu PKB kształtowało się w tym okresie na poziomie 3-4 proc. i należało do najniższych w Azji. W 1991 roku przeprowadzono wielkie reformy polegające na liberalizacji oraz deregulacji gospodarki. Od tego czasu notuje się wysokie tempo wzrostu gospodarczego, w latach 1991-2018 wyższą stopę wzrostu PKB wśród największych gospodarek świata osiągała tylko gospodarka chińska. Na początku drugiej dekady lat bieżącego stulecia gospodarka indyjska mierzona wielkością PKB (wg PPP) jest trzecią na świecie – po Chinach i USA. Jednym z najważniejszych czynników szybkiego rozwoju i modernizacji gospodarki Indii jest napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), szczególnie po 2000 roku. Indie stały się trzecim w Azji krajem pod względem napływu BIZ – po Chinach i Singapurze. Co roku 4-8 proc. ogółu indyjskich nakładów na środki trwałe pochodzi od zagranicznych inwestorów. W 2017 roku 1,2 proc. skumulowanego zasobu BIZ w skali świata znajdowało się w Indiach. Są one lokalizowane w najbardziej nowoczesnych sektorach usług oraz przemysłu. Głównymi inwestorami w Indiach są przedsiębiorstwa z wysoko rozwiniętych krajów świata. Rząd Indii bardzo aktywnie wspiera napływ bezpośrednich inwestycji.
Year
Volume
298
Issue
2
Pages
149-174
Physical description
Dates
published
2019-06-24
received
2019-02-25
accepted
2019-04-17
Contributors
References
 • Acharya S., Ahluwalia I. J., Krishna K. L., Patnaik I. [2006], Economic Growth in India, 1950 –2000, w: K. S. Parikh (red.), Explaining Growth in South Asia, Oxford University Press, Delhi.
 • Bedi P., Kharbanda E. [2014], Analysis of Inflows of Foreign Direct Investment in India – Problems and Challenges, Global Journal of Finance and Management, vol. 6, no. 7.
 • Burange L. G., Yamini S. [2011], A Review of India’s Industrial Policy and Performance, University of Mumbai – Department of Economics, Working Paper UDE/34/1.
 • Bywalec G. [2010], Dynamika i determinanty rozwoju gospodarczego Indii, Ekonomista, nr 3.
 • Bywalec G. [2015], Reformy ekonomiczne i polityczne a rozwój gospodarczy Indii (1991–2012), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bywalec G. [2018], Paradiplomacy in India As Exemplified by the State of Gujarat, w: M. Pietrasiak, G. Bywalec, T. Kamiński, D. Mierzejewski, M. Słowikowski, Paradiplomacy in Asia.
 • Case studies of China, India and Russia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Chrzęściewska A. [2012], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Indii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 267, t. I.
 • Datt G., Mahajan A. [2014], Datt &Sundharan Indian Economy, S. Chand & Company Pvt. Ltd, New Delhi.
 • Domżalski S. [2017], Indie w gospodarce światowej. Słoń, który pragnął latać, Wydawnictwo Asian Century Biblioteka Jedwabnego Szlaku, Warszawa.
 • Dymitrow K. [2012], Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Indii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 267.
 • FDI Equity Inflows in Top 5 Sectors from 2000–01 to 2016–17, [2018, January 31], https://community.data.gov.in/fdi-equity-inflows-in-top-5‑sectors-from-2000–01‑to-2016–17 (19.03.2019).
 • Gedam R. [1999], Statistical Profile of India, Deep & Deep Publication PVT Ltd, New Delhi.
 • Guha R. [2014], Jawaharlal Nehru: A Romantic in Politics, w: Makers of Modern Asia, R. Guha (red.), The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge (M), London.
 • India Exports (Imports) By Country and Region [2016], WITS, https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IND/Year/2016/Trade Flow/Export (6.12.2018).
 • Khatik S. K., Patil M. [2017], A Study on FDI Outflow from India, Global Journal of Commerce & Management Perspective, March–April, vol. 6, no. 2.
 • Kumar N. [2018], Foreign Direct and Portfolio Investments Flows and Development. A Perspective on Indian Experience, w: Indian Economy Since Independence, U. Kapila (red.), 28th ed. 2017–2018, Academic Foundation, New Delhi.
 • Majumdar S. K. [2012], India’s Late, Late Industrial Revolution. Democratizing Entrepreneuship, Cambrigde University Press, Cambridge-New York.
 • Michałowski T. [2013], Międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej, w: E. Oziewicz, T. Michałowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Mohanasundaram T., Karthikeyan P. [2015], Foreign direct investment and economic growth: Empirical evidence from India, Afro-Asian Journal of Finance and Accounting, vol. 5, no. 4.
 • Mukherjee A. [2011], Regional Inequality in Foreign Direct Investment Flows to India: The Problem and the Prospects, Reserve Bank of India Occasional Papers, vol. 32, no. 2.
 • Nithyashree Mu., Madhavan M. [2019], The Trend and Role of Foreign Direct Investment In Indian Economy, Review of Research, vol. 9, no. 4.
 • Oziewicz E. [1998], Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. Paz O. [1997], Podpatrywanie Indii, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Quarterly Fact Sheet. Fact Sheet on Foreign Direct Investment (FDI) from April 2000 to December, 2017, https://dipp.gov.in/sites/default/files/FDI_FactSheet_21February2018.pdf (9.03.2019).
 • Statistical Year Book India 2013, Statistical Year Bok India 2018. http://www.mospi.gov.in/statistical-year-book-india/2018 (16.03.2019).
 • The World Bank, International Comparison Program Database. GDP, PPP (Constant 2011 international $), https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD (20.03.2019).
 • The World Bank, Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=IN (4.03.2019).
 • The World Economy, vol. 2 – Historical Statistics [2006], Development Centre of the Organisation for Econiomic Co-operation and Development.
 • Wolpert S. [2010], Nowa historia Indii, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • World Investment Report 2018, United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, United Nations, New York and Geneva. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf (11.03. 2019).
 • Yang J. [2018], Research on Dynamic Relationship between Indian FDI and Economic Growth Based on SVAR Model, Atlantis Press, https://www.atlantis-press.com/proceedings/ieesasm-18/55912030 (23.03.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_108605
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.