PL EN


2018 | 20 | 3 | 18-41
Article title

NOTION OF STRATEGIC NATIONAL SECURITY MANAGEMENT

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
An analytical description of the community, national strategic management of national security as the foundation for shaping the security of the state with the display of combined actions of diplomacy, administration and generally understood management of knowledge. An attempt to create a package and objectives in the context of a comprehensive strategy as a concept of a concrete action of the state to promote wise and civic science - common in the cause and effect relationship of the strategy as a security instrument.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
18-41
Physical description
Dates
published
2018-09-30
Contributors
References
 • Baylis, J., Writz, J., Gray, C. S., Cohen, E. (eds), 2009. Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow.
 • Boudon, R., 2009. Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej. Nomos, Cracow.
 • Christensen, J. G., Petersen N., 2005. Managing Foreign Aff airs. A Comparative Perspective. Danish Institute for International Studies, Copenhagen.
 • Cline, R. S., 1975. World Power Assessment. A Calculus of Strategic Drift. Westview Press, Boulder.
 • Griffi n, R. W., 2004. Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • Gryz, J. (ed.), 2008. Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich. Adam Marszałek, Toruń.
 • Gryz, J., 2013. Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • Jakubczak, R., Flis, J., 2006. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Bellona, Warsaw.
 • Kapłan, R. D., 2008. Polityka wojowników. Dlaczego przywództwo potrzebuje pogańskich wartości. Sprawy polityczne, Elbląg.
 • Karkoszka, A., 2009. Gra cywilno wojskowa. Polska Zbrojna, 36.
 • Koziej, S., 2001. Bezpieczeństwo, istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja. Wydawnictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Warsaw.
 • Koziej, S., 2012. Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Wydawnictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Warsaw.
 • Kugler, R.L., 2006. Policy Analysis in National Security Aff airs. New Methods for New Era. National Defence University Press, Washington.
 • Kuźniar, R., 2005. Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki. Scholar, Warsaw.
 • Leszczyński, M., Gumieniak, A., Owczarek, L., Ochocki, R., 2013. Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary. Difi n, Warsaw.
 • Lisiecki, M., 2011. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. WAiR, Warszawa.
 • Misiuk, A., 2013. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego. Difi n, Warsaw.
 • Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B., 2009. Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • Olszewski, E., 2004. Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Samuelson, A., Nordhaus, W., 2004. Ekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • Urbaniak, J., 2009. Wyzwania Strategicznego Przeglądu Obronnego. Bellona, Warsaw.
 • Wojtaszczyk, K. A., Jakubowski, W. (eds.), 2002. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Aspra-Jr, Warsaw.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_5604_01_3001_0012_4887
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.