PL EN


2018 | 21 | 4 | 7-22
Article title

SECURITY EDUCATION IN DANGEROUS TIMES

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is concerned with the problems of Security Education in the context of threats to man`s existence. The aim of the article is to present the possibilities of Security Education from processual and technical (educational) aspects to prevent threats. The main research objective adopted by the author is: What are the main threats to mankind and how are they prevented by Security Education? The main focus is on the problems of education and threats to mankind. The article consists of an introduction outlining the significance of the subject. The most typical threats to man`s security and how Security Education could prevent them are described later.
Year
Volume
21
Issue
4
Pages
7-22
Physical description
Dates
published
2018-10-22
Contributors
References
 • Aron, R., 1995. Pokój i wojna między narodami (teoria). Wyd. Adama Smitha, Warsaw.
 • Barber, B. R., 1997. Dżihad kontra McŚwiat. Muza, Warsaw.
 • Borowski, M. E. and Kłosowska, E., 2010. Alkoholizm jako rodzaj patologii społecznej. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica, Płock.
 • Cwalina, W., 2001. Generacja Y- ponury mit czy obiecująca rzeczywistość. In T. Zasępa (ed.)Internet – Fenomen społeczeństwa informacyjnego. Wyd. Świętego Pawła, Lublin.
 • Czupryński, A., (ed.) 2012. Inżynieria bezpieczeństwa sił. AON, Warsaw.
 • Dobrowolski, P. S. and Wróbel, S., 1987. Wprowadzenie do nauki o polityce. Wyd. KrytykiPolitycznej, Katowice.
 • Ficoń, K., 2007. Inżynieria zarządzania kryzysowego, podejście systemowe. Bel Studio,Warsaw.
 • Globan-Klas, T. and Sienkiewicz, P., 1999. Społeczeństwo informacyjne: szanse i zagrożenia. Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 • Grotius, H., 1957. O prawie wojny i pokoju. Vol. 1. PWN, Warsaw.
 • Jakubczak, R. and Flis, J. (eds), 2006. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Bellona, Warsaw.
 • Lem, S., 2000. Świat na krawędzi. Wyd. Literackie, Kraków.
 • Łuczak, W., 2005. Strategiczny przegląd obronny państwa. Zagrożenia – oczami ekspertów. In Raport Wojsko-Technika-Obronność, 2005.
 • Madej, M., 2007. Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszarutransatlantyckiego. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warsaw.
 • Nowa Encyklopedia powszechna PWN (multimedia). 2010. Warsaw.
 • Okoń, W., 2007. Nowy słownik pedagogiczny. Wyd. Akademickie „Żak”, Warsaw.
 • Pospiszyl, I., 2008. Patologie społeczne. PWN, Warsaw.
 • Sienkiewicz, P., 2004. Wizje i model wojny informacyjnej. AGH, Kraków.
 • Smarzyński, H., 1985. Podstawowe zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej. PWN, Warsaw-Kraków.
 • Słownik Języka Polskiego. vol. 3. 1981. PWN, Warsaw.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. 2008. AON, Warsaw.
 • Spitzer, M., 2007. Jak uczy się mózg? PWN, Warsaw.
 • Toffler, A. and Toffl er, H., 1997. Wojna i antywojna. Wyd. Literackie, Warsaw.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_5604_01_3001_0012_6497
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.