PL EN


Journal
2010 | 36 | 1 | 81-93
Article title

Młodzież a przystosowanie się do otoczenia

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Adolescents and the Process of Adapting to the Environment
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This work is concerned with the complicated process of building young people's relations with the surrounding world. Analyzing this process, I tried to show possibly many factors influencing adolescents' assimilation and adaptation processes in relation to the living space. These include personality, identity, and orientation. I also present the constructed typology of people who are focused on themselves as well as those who are concentrated on and oriented towards others. During the process of constructing this typology, I took into account the type of personalities, interactions, relations to social norms, life orientation, and the feeling of identity.
Keywords
Journal
Year
Volume
36
Issue
1
Pages
81-93
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Bozena Olszak-Krzyzanowska Wydzial Pedagogiki, Luzycka Wyzsza Szkola Humanistyczna, ul. Zaganska 11, 68-200 Zary, Poland
References
 • Chłopkiewicz M., Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patologia, Warszawa 1980.
 • Gałdowa A., Wybrane koncepcje osobowości, Kraków 1995.
 • Hejnicka-Bezwińska T., Orientacje życiowe młodzieży, Bydgoszcz 1991.
 • Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości, Poznań 1994.
 • Jarymowicz M., Makiawelizm - osobowość ludzi nastawionych na manipulowanie innymi, [w:] Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, red. J. Reykowski, Warszawa 1980.
 • John M. (red.), Orientacja dzieci i młodzieży w sytuacjach społecznych, Wrocław 1987.
 • Lewicki A., Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu, Warszawa 1960.
 • Misztal M., Pojęcia wartości w socjologii, Warszawa 1980.
 • Nuttin J., Struktura osobowości, Warszawa 1968.
 • Obuchowski K., Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 1983.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1997.
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik Socjologiczny, Toruń 1997.
 • Olszak-Krzyżanowska B., Młodzież wobec nowych wyzwań, Zielona Góra 1992.
 • Porębska M., Osobowość i jej kształtowanie się w dzieciństwie i młodości, Warszawa 1982.
 • Rybczyńska D., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej. Wybrane zagadnienia, Katowice 1999.
 • Suchodolski B., Kim jest człowiek, Warszawa 1980.
 • Szewczuk W. (red.), Słownik psychologiczny, Warszawa 1985.
 • Tomaszewski T., Z pogranicza psychologii i pedagogiki, Warszawa 1976.
 • Zimbardo P. G., Psychologia i życie, Warszawa 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA09876
YADDA identifier
bwmeta1.element.e2c9abba-1e7c-3b80-9e0b-e0655294d894
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.