PL EN


2009 | 77 | 3 | 359-369
Article title

LIBRARY INSTRUCTION: FROM TRADITIONAL TEACHING METHODS TO E-LEARNING. (Przysposobienie biblioteczne: od tradycyjnych metod nauczania po e-learning)

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is to present the library instruction courses addressed to first year students and delivered by academic libraries, with particular attention drawn to e-learning tools and methods. The authoress begins with the discussion of contemporary educational tasks of academic libraries and lists most recent legislative acts which define the educational role of the libraries in question. Next, the library instruction courses from past to present are presented, with particular emphasis on the introduction of Internet to the libraries. The definition of e-learning serves as a starting point for the discussion of most recent trends in knowledge sharing and basic change in the model of teaching resulting from the use of online teaching methods. Then, the results of the phone survey on e-learning in library instruction are presented. The survey involved 59 libraries of public universities. The results of the survey show, among other things, that e-learning gains increasing number of proponents as a teaching method, although it does not fully satisfy the expectations of academic librarians. In authoress' opinion the blended learning method is the most suitable solution for library instruction.
Year
Volume
77
Issue
3
Pages
359-369
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Hanna Dlugolecka, Szkola Glowna Handlowa w Warszawie, Biblioteka, Sekcja Dokumentacji i Wydawnictw, al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa, Poland
References
 • Bates, A. W. Tony (2005). Technology, E-learning and distance education, London: Routledge.
 • Clarke, Alan (2004). E-learning: nauka na odległość. Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności.
 • Hyla, Marek (2007). Przewodnik po e-learningu. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Janaczek, Barbara (2007). Metodyka poszukiwań bibliograficznych jako przedmiot szkolenia studentów AGH. EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [online], nr 9 (90); [dostęp: 9.09.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/2007/90/a.php?janczak>.
 • Jazdon, Artur; Chachlikowska, Aldona, red. (2002). Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka.
 • Komperda, Anna (1999). Biblioteka ucząca. EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [online], nr 5; [dostęp: 9.09.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib05/a_komperda.html>.
 • Kubiak, Mirosław J. (2000). Wirtualna edukacja. Warszawa: Mikom.
 • Maj, Jerzy; Nahotko, Marek; Szczęch, Władysław (1996). Zastosowanie komputera w bibliotece: poradnik. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Meger, Zbigniew (2006). A-learning, action-learning, active-learning. W: E-learningjako metoda wspomagająca proces kształcenia. Pod red. M. Figli. Poznań: Wydaw. WSB, s. 9-11.
 • MNiSW. (2009). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; [dostęp: 13.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place = Lead08&news_cat_id = 948&news_id = 361 O&layout = 28Epage = text >.
 • Pamiętnik Konferencji Krynickiej (1951). "Przegląd Biblioteczny", z. 3/4.
 • Pigla, Marlena, red. (2006). E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia. Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Rogalanka, Anna (1968). Z zagadnień dydaktyki bibliotecznej w wyższej szkole technicznej. "Przegląd Biblioteczny", z. 3/4, s. 258-264.
 • Skiwska, Janina (1979). Historia Biblioteki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 1906-1978. Warszawa: SGPiS.
 • Sloman, Martyn (2002). The e-learning revolution. London: Chartered Institute of Personnel and Development.
 • Sroka, Henryk; Stanek, Stanisław, red. (2005). Wirtualna edukacja: koncepcja i wybrane kierunki realizacji: praca zbiorowa. Katowice: Wydaw. Akademii Ekonomicznej.
 • Wójcik, Maria (1961). Przysposobienie biblioteczne studentów szkół wyższych. "Przegląd Biblioteczny", z. 2, s. 163-177.
 • Żmigrodzki, Zbigniew, red. (1998). Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydaw. SBP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
09PLAAAA068823
YADDA identifier
bwmeta1.element.e2e9e887-2980-3538-97e7-4799548d78ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.