Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 7 | 3 | 57-84

Article title

Dlaczego polskie kobiety wchodza do polityki?

Title variants

EN
WHY DO WOMEN ENTER POLITICS?

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article focuses on women's motivation to enter politics (5th Term of RP Parliament's Office). Presented conclusions are part of the study on gender's influence on performing the role of politician. The purpose of this article is to confront what women say with the theories concerning the common objectives in the selfishly motivated world. Firstly I describe Public Choice Theory. Then I comment on the research method and population characteristics, moreover I discuss the course of the study. The main part of this article presents motives of entering politics that were revealed by women-politicians. Women politicians declared different motives of entering into politics. I divided all revealed reasons into seven parts. The most frequently mentioned one was the desire to continue the career in Local Government at the central level. The second one was named by me willingness to help. There were also women that entered politics by other reasons, such as: the suggestion of significant others, challenge, et cetera.

Year

Volume

7

Issue

3

Pages

57-84

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Dominika Polkowska, Instytut Socjologii UMCS, ul. Langiewicza 6 a 20-032 Lublin, Poland

References

 • Archiwum Danych o Posłach, V kadencja 2005–2007 (b.d.). Wykaz dostępny w Internecie na «http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf/Glowny5kad» [dostęp: kwiecień 2011 r.].
 • Bittner, Ireneusz (2009) Homo oeconomicus. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • Buchanan, James (1988) “The Economic Theory of Politics Reborn.” Challenge 31(2): 4–10.
 • Buchanan, James (1997) Finanse publiczne w warunkach demokracji. Przełożyła E. Balcerek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Buchanan, James (2003) “Public Choice: Politics Without Romance.” Policy 19(3): 13–18. Dostęp wrzesień, 2011. (http://www.cis.org.au/images/stories/policy-magazine/2003-spring/2003-19-3-james-m-buchanan.pdf).
 • Buchanan, James i Gordon Tullock (1965) The calculus of consent: logical foundations of constitutional democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Charmaz, Kathy (2009) Teoria ugruntowana: praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła B. Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cialdini, Robert (2002) Wywieranie wpływu na ludzi. Przełożył B. Wojciszke. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Glaser, Barney i Anselm Strauss (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej: strategie badania jakościowego. Przełożył M. Gorzko. Kraków: NOMOS.
 • Heciak, Sławomir (2008) “Teoria wyboru publicznego a ekonomiczna analiza funkcjonowania sfery publicznej”. Zeszyty Studiów Doktoranckich 39: 5–23. Dostęp wrzesień, 2011 (http://www.ue.poznan.pl/att/DZIEK_EKON/a_s.heciak_z.39.pdf).
 • Hübner, Danuta (2011) [Szanowni Państwo, za dwa dni wybory] tekst wystąpienia z 7 października 2011 r. podczas posiedzenia Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet [online] dostępny w Internecie na: «www.kobietydlapolityki.pl» [dostęp: kwiecień 2011 r.].
 • Konecki, Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kunovich, Sheri i Pamela Paxton (2005) “Pathways to Power: The Role of Political Parties in Women’s National Political Representation.” American Journal of Sociology 111(2): 505–552.
 • Lissowski, Grzegorz, redaktor (2001) Elementy teorii wyboru społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • McNutt, Patrick A. (2002) The economics of public choice. 2nd ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Miklaszewska, Justyna (2001) Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii wyboru publicznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Miles, Matthew i A. Michael Huberman (2000) Analiza danych jakościowych. Przełożył S. Zabielski. Białystok: Trans Humana.
 • Morawski, Witold (2001) Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Przybyłowska, Ilona (1978) „Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych.” Przegląd Socjologiczny 30: 53–68.
 • Shughart, William F. II (2008) „Public Choice.” Hasło w The concise encyclopedia of economics, (Red.) David R. Henderson. Dostęp wrzesień, 2011. (http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoice.html).
 • Siemieńska, Renata (2000) Nie mogą, nie chcą czy nie potrafią? O postawach i uczestnictwie politycznym kobiet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Siemieńska, Renata (2005) „Kobiety i ich problemy w Sejmie IV kadencji. Progres czy regres?”. S. 173–201 w Płeć, wybory, władza, (Red.) R. Siemieńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Suska, Danuta (2005) „Droga do Sejmu i praca parlamentarna kobiet i mężczyzn (w III kadencji 1997–2001). Podobne czy różne?”. S. 147–172 w Płeć, wybory, władza, (Red.) R. Siemieńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Szacka, Barbara (2003) Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Ward, Rachel J. (2004) “It’s not just tea and buns: women and pro-union politics in Northern Ireland.” British Journal of Politics & International Relations 6(4): 494–506.
 • Wilkin, Jerzy, redaktor (2005) Teoria wyboru publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA099116

YADDA identifier

bwmeta1.element.e337ffc3-496e-362c-8c2f-658c64a01dd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.