Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 1 | 3-17

Article title

Obnovení brněnské právnické fakulty v letech 1968-1969

Content

Title variants

EN
Re-establishment of the Brno’s Faculty of Law in 1968–1969

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V roce 1950 došlo ke zrušení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, která byla v Brně založena v roce 1919. Tento příspěvek mapuje snahy, které vedly ke znovuobnovení brněnské právnické fakulty v uvolněnější atmosféře na konci šedesátých let dvacátého století. Příspěvek je vypracován na základě obsáhlého archivního výzkumu v Archivu Masarykovy univerzity a Národním archivu ČR a obsahuje tak nové dosud nikde nezveřejněné informace. Zaměřuje se především na snahy, které byly ze strany vedení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v roce 1968 uskutečněny k tomu, aby mohla být právnická fakulta v Brně po dvaceti letech opět obnovena. Následně je ukázáno, jak byl tento proces komplikovaný, když o umístění právnické fakulty měla zájem i jiná moravská města, a jakým způsobem se do tohoto procesu zapojili také tzv. buržoazní profesoři, tedy učitelé, kteří byli po roce 1948 z fakulty odstraněni (Vladimír Kubeš, Hynek Bulín, Jaroslav Pošvář, Jiří Cvetler). Příspěvek se dále zabývá prvními měsíci po ustavení fakulty v dubnu 1969 a zakončen je okamžikem, kdy byla slavnostně zahájena výuka (říjen 1969).
EN
The Faculty of Law of Masaryk University, which had been established in 1919, was closed in 1950. In this paper, the author outlines the efforts which led to the re-establishment of the Brnoʼs Faculty of Law in the rather relaxed atmosphere of the late 1960s. The paper is based on vast research of the documents stored in the Archive of the Masaryk University and in the National Archive of the Czech Republic. It contains information that has never before been published. The paper emphasises mainly the efforts of the management of Jan Evangelista Purkyně University in 1968 aiming at re-opening of the Faculty of Law in Brno, after twenty years during which it had been closed. It is also explained how this process was complicated, as there were other Moravian towns that had been interested to have a Faculty of Law in their territory, and how certain so-called bourgeois professors, i. e. teachers who had been removed from the faculty after 1948 (Vladimír Kubeš, Hynek Bulín, Jaroslav Pošvář, Jiří Cvetler) got involved in this process. Last but not least, the paper also describes the first months following the re-establishment of the faculty, i.e. from April 1969 till the ceremonial start of new school year in October 1969.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.e46f7593-4bb2-4968-80a8-c7cbb3e2ec83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.