PL EN


2010 | 11 | 111-126
Article title

STANISLAW AUGUST THUGUTT'S 'CATECHISM OF YOUNG PEASANT ACTIVISTS' (Stanislawa Augusta Thugutta 'Katechizm mlodych ludowcow')

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article recounts the figure of Stanislaw August Thugutt (1873-1941) - one of the most distinguished activists of Polish peasant movement before World War II - and his views on education of young generation of peasants. His brochure 'Letters to a Young Friend' (1929) is an important voice on education of the young generation of Polish peasants that began their adult life in the 1930s and in the 1940s. On the outlined background of the life of Stanislaw August Thugutt and the programme of social reforms - co-written by Thugutt, and announced by Provisional Government of the People's Republic of Poland in the autumn of 1918 - the paper presents in more detail the letters that constitute a handbook on adult education, prepared by Thugutt for Polish peasants of the period between the two World Wars. The letters give advice to young farmers (letter I: Learn so that you are not a workhorse but a conscious creator of new life, letter II: Organize yourself so that you are not a pile of airborne sand but a barrier that withstands a storm; letter III: Let money be your servant not your lord; letter IV: Be yourself and have faith in yourself; letter V: Be good and just, do not give up on fighting evil; letter VI: Be brave since there is a long way ahead of you; letter VII: Never forget about Poland). The collection became a sort of catechism for young generation of Polish peasants of that time.
Year
Volume
11
Pages
111-126
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Tomasz Maliszewski, Uniwersytet Gdanski, Instytut Pedagogiki, ul.Bazynskiego 4, 80-952 Gdansk, Poland.
References
 • Chajn L., Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.
 • Daszyński I., Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1957.
 • de Pomian W., Stanislaw August Thugutt – en polsk kooperatör. Biografi och urval ur hans skrifter, Stockholm 1944.
 • Gierat S., Młoda wieś, Londyn 1951.
 • Gierat S., Podstawy ruchu młodowiejskiego, „Biblioteka Centralnego Związku Młodej Wsi” 1935, nr 1.
 • Gmitruk J., Przedmowa, [w:] S. Thugutt, Listy do młodego przyjaciela, Warszawa 2002.
 • Lato S., Stanisław Thugutt działacz ludowy i spółdzielczy, „Zeszyty MHPRL” 1991, r. 5.
 • Lech A., Szkic do portretu zbiorowego działaczy chłopskich II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Wiejskie” 2002, t. 4.
 • Marcinkowska E., „Nie dać zasnąć duszy narodu” – działalność krajoznawcza Stanisława Augusta Thugutta, „Rocznik Historyczny MHPRL” 2004, t. 20.
 • Marcinkowska E., Stanisława Augusta Thugutta „budowanie Polski od dołu”, [w:] Gawędy krajoznawcze Stanisława Augusta Thugutta, wybór i oprac. E. Marcinkowska, Warszawa 2006.
 • Okraska R., O Polskę Ludową, „Obywatel” 2007, nr 3 (35), http://www.obywatel.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=1182 [dostęp: 30.11.2009].
 • Pracownik oświatowy. Biuletyn XIV konferencji oświatowej poświęconej sprawie kształcenia pracowników oświaty dorosłych, Warszawa 1930.
 • Proklamacja Rządu Lubelskiego, Lublin–Kraków, 7 listopada 1918, http://www.trybunal.gov.pl/wszechnica/akty/proklamacja_rzad_lub.htm [dostęp: 28.11.2009 i 10.12.2009].
 • Przywódcy ruchu ludowego. Szkice biograficzne, red. A. Więzikowa, Warszawa 1968.
 • Thugutt S., Listy do młodego przyjaciela, Warszawa 2002.
 • Szaflik J.R., Dzieje ochotniczych straży pożarnych w Polsce, Warszawa 2005.
 • Thugutt S., Autobiografia, Warszawa 1984.
 • Thugutt S., Listy do młodego przyjaciela, Warszawa 2002.
 • Thugutt S., Moszczeńska I., Studnicki W., W palącej sprawie szkolnej (język rosyjski w szkole polskiej), Warszawa 1915.
 • Thugutt S., Przedmowa, [w:] S. Miłkowski, Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego, Kraków 1934.
 • Thugutt S., W sprawie komunizmu, [w:] S. Thugutt, W obronie parlamentaryzmu, Warszawa–Wilno 1928, http://www.lewicowo.pl/varia/viewpub/tid/2/pid/43 [dostęp: 5.08.2009].
 • Thugutt S., Wyznania demokraty. Publicystyka z lat 1917-1939, wybór i oprac. J. Sałkowski, Warszawa 1986.
 • Thugutt Stanisław August, [w:] Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989.
 • Twaróg J.B., Stanisław August Thugutt krajoznawca – publicysta – wybitny działacz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, [w:] Komisja Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – biografie, http://khit.pttk.pl/index.php?co=tx_bio_sat [dostęp: 5.12.2003].
 • Wic W., Wstęp, [w:] Stanisław Thugutt o demokracji i ustroju Polski, wybór i oprac. W. Wic, Warszawa 1998.
 • Więzikowa A., Stanisław Thugutt (1873-1941), [w:] Przywódcy ruchu ludowego. Szkice biograficzne, red. A. Więzikowa, Warszawa 1968.
 • Wójcik A., Myśl polityczna Stanisława Augusta Thugutta (1873-1941), Lublin 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA082720
YADDA identifier
bwmeta1.element.e4c23382-fe07-3131-a98a-0220998a79f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.