PL EN


2011 | 3-4(80-81) Efficiency of HRM | 127-147
Article title

PAY COMPETITIVENESS SURVEY IN THE CIVIL SERVICE SECTOR

Content
Title variants
PL
Badanie konkurencyjnosci plac w sluzbie cywilnej
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Publikacja prezentuje wyniki badań konkurencyjności płac w służbie cywilnej przeprowadzonych przez firmę doradczą HRM partners S.A. w 2010 r. na próbie 93 organizacji (48 ze służby cywilnej, 14 z pozostałej administracji publicznej oraz 31 podmiotów biznesowych. Analizą objęto 38 364 pracowników zatrudnionych na 91 stanowiskach pracy. Badanie wykazało, że struktura i poziomy wynagrodzeń pracowników w służbie cywilnej są zbliżone do rozwiązań stosowanych w pozostałej administracji publicznej, natomiast różnią się znacząco w stosunku do rozwiązań w podmiotach biznesowych. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń zasadniczych, jak i całkowitych, a także struktury płac oraz świadczeń pozapłacowych.
EN
This publication presents the results of the pay competitiveness survey conducted in the civil service sector by the HRM Partners S.A. consulting company in 2010. The survey was conducted on a sample of ninety-three organizations (forty-eight from the civil service sector, fourteen from among other government institutions, and thirty-one business entities). The analysis covered 38,364 employees filling a total of ninety-one job positions. The survey indicated that the structure and levels of pay for civil service employees are close to those for other government institutions. However, they differ considerably with respect to solutions applied by business entities. This tendency relates to both base and total pay as well as the pay structure and fringe benefits.
Year
Pages
127-147
Physical description
Document type
COMMUNICATION
Dates
published
2011-06-15
Contributors
  • HRM partners S.A., Warsaw, Poland
  • HRM partners S.A., Warsaw, Poland
  • Krzysztof Katolo, HRM Partners S.A., Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA095821
YADDA identifier
bwmeta1.element.eed9a6f3-e2c1-3d5d-8754-71299db55dcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.