Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 4 | 30-41

Article title

Osobnostní vlastnosti nezaměstnaných osob se zdravotním postižením

Content

Title variants

EN
Personal traits of the disabled unemployed

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Výzkumná studie vychází z problému nezaměstnanosti. Obzvláště obtížná je situace u osob dlouhodobě nezaměstnaných se zdravotním postižením. Jde o osoby, na něž je třeba se zaměřovat především s důrazem na uplatnitelnost na trhu práce. Výzkumný soubor tvořilo 240 dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postiţením (minimálně 12 měsíců od registrace na úřadě práce, 120 mužů a 120 žen, průměrný věk 45 let). Data byla zjišťována prostřednictvím metody Sparo. Na základě této metody bylo hlavním cílem výzkumu zjistit podobné osobnostní vlastnosti u této skupiny osob v porovnání s populační normou. Z podstatných zjištění vyplývajících z osobnostních vlastností v závěru předpokládáme, že je u těchto osob reálně spíše nemožné očekávat samostatnou zvýšenou aktivitu při vyhledávání zaměstnání, a proto se jeví jako velmi nutná potřebná zvýšená pomoc ve formě pracovně profesního a psychologického poradenství.
EN
The research study focuses on the issue of unemployment. Particularly difficult is the situation of the long-term unemployed people with disabilities. These are the people we mainly need to focus on, regarding their employability. The research study is based on a sample of 240 respondents who were unemployed and disabled (at least 12 months registered at the Labour Office, 120 men and 120 women, average age 45). The data were obtained through the method called Sparo. Using this method, the main task was to identify similar personality traits of the disabled long-term unemployed compared to the population norms. Based on the final findings derived from personal traits we assume, that with these people it is almost impossible to expect increased activity from their side while looking for a job and that is why the need for increased help in the form of professional and psychological counseling is needed. For this group we find as very helpful high assistance in professional and psychological counseling.

Year

Volume

5

Issue

4

Pages

30-41

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.eef78231-8539-4ad8-91a6-f59f476f3830
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.