PL EN


2007 | 8 | 57-64
Article title

DILEMMAS OF ADULTS TEACHERS' PROFESSIONAL IDENTITY

Title variants
Dylematy tożsamości profesjonalnej andragoga
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The topic of this paper concerns constructing and renegotiating adult teacher professional identity with taking into account all the tensions, making the whole process an open, dynamic and discursive activity. Its theoretical framework is Anthony Giddens' concept of identity's dilemma such as: unification versus fragmentation, helplessness versus control, authority versus uncertainty, personal experience versus market experience. The authoress refers to Giddens' dilemmas to show both adequateness and consequences for identity creation in relation to adult teachers in contemporary world. Her paper is also an invitation to a wider discussion about the condition and rethinking the concept of adults' education in a world of plural notions of knowledge, the world which is strongly influenced by market and creates risks as well as opportunities for individuals.
Year
Volume
8
Pages
57-64
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • A. Nizinska, Dolnoslaska Szkola Wyzsza Edukacji TWP we Wroclawiu, Instytut Pedagogiki, Zaklad Metodologii Badan Spolecznych i Andragogiki, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wroclaw, Poland
References
  • Bocheński J., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Kraków 1994.
  • Eriksen T.H., Tyrania chwili, Warszawa 2003.
  • Gadamer H.G., Prawda i metoda, Kraków 1993.
  • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2001.
  • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, Warszawa 1999.
  • O szansach i pułapkach ponowoczesnego świata. Materiały z seminarium prof. Zygmunta Baumana w Instytucie Kultury. Warszawa 1997.
  • Szkudlarek T., Postkolonializm jako dyskurs tożsamości: w stronę implikacji dla polskich dyskusji edukacyjnych, [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński i L. Witkowski, Warszawa 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
07PLAAAA02835759
YADDA identifier
bwmeta1.element.ef6d2dc9-fb06-3ce0-a317-4e91808ca1b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.