PL EN


2000 | nr 12 | 65-71
Article title

Wyrównywanie się warunków życia w obu częściach zjednoczonych Niemiec

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Autor przeprowadza analizę niemieckich danych statystycznych umożliwiających porównanie wysokości oraz struktury dochodów i wydatków w zjednoczonej Republice Federalnej. W jej wyniku odnotowuje zmniejszenie się dysproporcji w zakresie poziomu dochodów różnych grup gospodarstw domowych w obu częściach Republiki Federalnej oraz zróżnicowania ich warunków mieszkaniowych i stanu majątkowego. Zwraca jednocześnie uwagę na utrzymywanie się gorszego standardu mieszkaniowego, niższą powszechność dóbr trwałego użytku, wyższe wydatki na żywność i mieszkanie oraz mniejsze możliwości akumulacji dochodów, a przede wszystkim niższy poziom dochodów w nowych landach.
Year
Issue
Pages
65-71
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000109764
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.