Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2000 | nr 12 | 65-71

Article title

Wyrównywanie się warunków życia w obu częściach zjednoczonych Niemiec

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Autor przeprowadza analizę niemieckich danych statystycznych umożliwiających porównanie wysokości oraz struktury dochodów i wydatków w zjednoczonej Republice Federalnej. W jej wyniku odnotowuje zmniejszenie się dysproporcji w zakresie poziomu dochodów różnych grup gospodarstw domowych w obu częściach Republiki Federalnej oraz zróżnicowania ich warunków mieszkaniowych i stanu majątkowego. Zwraca jednocześnie uwagę na utrzymywanie się gorszego standardu mieszkaniowego, niższą powszechność dóbr trwałego użytku, wyższe wydatki na żywność i mieszkanie oraz mniejsze możliwości akumulacji dochodów, a przede wszystkim niższy poziom dochodów w nowych landach.

Year

Issue

Pages

65-71

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ekon-element-000000109764
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.